Cyfrowy uczeń we współczesnej szkole – dyskusja o obecnym stanie edukacji

Grażyna Penkowska

Streszczenie w języku polskim


Określenie „przeciążenie informacyjne”, które Alvin Toffler umieścił w książce Szok przyszłości wydanej po raz pierwszy w 1970 roku, było wówczas zwrotem futurystycznym (Toffler, s. 316). Z perspektywy prawie półwiecza utopijna wizja Tofflera dziś jest rzeczywistością. Znaczący udział w narastaniu zjawiska przeciążenia informacyjnego odgrywają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Musimy więc zadać sobie pytanie, jak powinna się zmieniać współczesna edukacja, gdzie postawić granicę przy włączaniu nowoczesnych technologii do pracy ze studentami. Niniejszy artykuł zawiera rozważania dotyczące diagnozy zjawiska przeładowania informacyjnego oraz próbę określenia pozycji nauczyciela w cyfrowym świecie. Współcześni uczniowie stali się swoistymi zakładnikami nowoczesnych technologii, ale nie zawsze przekłada się to na lepszą jakość kształcenia.


Słowa kluczowe


cyfrowy uczeń; środowisko sieciowe; urządzenia mobilne; wielozadaniowość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Wielozadaniowi, opublikowano: http://wyborcza.pl/magazyn/1,129860,12958561,Wielozadaniowi.html [dostęp: 05.05.2016].

Bąk A., 2015, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje.

Demurget M., 2012, Yeleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci). Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca.

Digital in 2016, opublikowano: http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 [dostęp: 3.03.2016].

Digital, Social and Mobile in 2015, opublikowano: http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-social-mobile-worldwide-2015 [dostęp: 2.03.2016].

Global Web Index, Mobile Web Usage Highest among Teens and Millennials, Post March 25 2015, opublikowano: http://www.globalwebindex.net/blog/mobile-web-usage-highest-among-teens-and-millennials [dostęp: 14.03.2016].

IDC: prognozy rynku smartfonów w 2016 roku, opublikowano: http://www.telepolis.pl/wiadomosci/idc-prognozy-rynku-smartfonow-w-2016-roku-,2,3,35671.html [dostęp: 10.03.2016].

Levinson P., 2010, Nowe nowe media. Warszawa, Wydawnictwo WAM.

Raport podsumowujący wyniki projektów 2010–2015. Tożsamość młodzieży w kontekście komunikacji online, nowych technologii oraz informacji wizualnych, opublikowano: http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2015/12/Raport-podsumowuj%C4%85cy-wyniki-projekt%C3%B3w-2010-2015.pdf [dostęp: 10.05.2016].

Sitnik M., CES 2013: nocniczek z uchwytem na …tablet, opublikowano: http://tabliczni.pl/2013/01/ces-2013-nocniczek-z-uchwytem-na-tablet/ [dostęp: 05.05.2016].

Small G., Vorgan G., 2011, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań, Wydawnictwo Vesper.

Spitzer M., 2013, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura.

Toffler A., 1974, Szok przyszłości. Warszawa, Wydawnictwo Kurpisz.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.65
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:19
Data złożenia artykułu: 2016-12-31 16:43:31


Statystyki


Widoczność abstraktów - 727
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 669

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Grażyna Penkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.