Pedagogiczna interpretacja zajęć komputerowych w programach kształcenia zintegrowanego

Elżbieta Marek, Elżbieta Sałata

Streszczenie w języku polskim


Stosowanie komputera w nauczaniu zintegrowanym pozwala osiągać lepsze efekty nauczania. Wymaga to jednak zaangażowania i inwencji ze strony nauczyciela. Zajęcia komputerowe w kształceniu zintegrowanym mają na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Celem niniejszego opracowania była analiza programów nauczania w kształceniu zintegrowanym. Oglądowi poddano cele, treści oraz sugestie dotyczące realizacji zajęć komputerowych i sposobów oceniania. Dlatego też uwzględniono trzynaście wybranych programów prezentowanych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.


Słowa kluczowe


edukacja zintegrowana; zajęcia komputerowe; cele i treści oraz sposoby oceniania w nauczaniu zintegrowanym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baron-Polańczyk E., 2007, Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bednarska E., 2001, Komputer w życiu dziecka. „Życie Szkoły”, nr 7.

Chojak M., 2015, Nowe technologie a rozwój wybranych procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu. Sosnowiec, Wyższa Szkoła HUMANITAS.

Chojak M., 2016, Nadmierny kontakt z mediami, jako przyczyna zaburzeń rozwoju poznawczego dzieci kończących wychowanie przedszkolne – raport z badań. W: A. Kamińska. P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole. Sosnowiec, Wyższa Szkoła HUMANITAS.

Czerski W., 2009, Netbooki przyszłością dla szkolnych pracowni w szkole podstawowej XXI wieku. W: W. Lib, W. Walat (red.), Edukacja – Technika – Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czerski W., Wawer R., 2014, „Cyfrowa szkoła” – szansa czy zagrożenie dla edukacji?. „Dydaktyka Informatyki”, nr 9.

Furmanek W., Piecuch A. (red.), 2011, „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek W., Piecuch A. (red.), 2012, „Dydaktyka Informatyki”, nr 7: Problemy efektywności informatycznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Janicka-Panek T., 2011, Konstruktywistyczna perspektywa wychowania współczesnego dziecka w wieku 6–11 lat. W: Rozwój pedagogicznych nauk w Ukrainie i Polsce na początku XXI stulecia. Czerkasy, 584–589.

Juszczyk S. i in., 2003, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Juszczyk S., 2005, Konstruktywistyczne i kognitywistyczne koncepcje nauczania wspomaganego komputerem oraz uczenia się z wykorzystaniem Internetu. „Pedagogika Mediów”, nr 1.

Kłosińska T., 2002, Edukacyjne programy multimedialne w kształceniu wczesnoszkolnym. „Życie Szkoły”, nr 3.

Kłosińska T., 2003, Zastosowanie programów multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, t. II. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kłosińska T., 2010, Programy multimedialne pomocą we wczesnej terapii dziecka. W: E. Marek, J. Łuczak (red.), Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka. Piotrków Trybunalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Kłosińska T., 2014, Uczeń przed komputerem. Kreatywność polonistyczna dziecka. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (red.), Children in the Postmodern World. Culture – Media – Social Inequality. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Milerski, B. Śliwerski B. (red.), 2000, Pedagogika. Leksykon. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morańska D., 2013, Zastosowanie netbooków w klasach I–III a efekty kształcenia. W: J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek – Media – Edukacja. Kraków, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.

Morbitzer J., Morańska D., Musiał E., 2015, Człowiek, media, edukacja. Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe, Wyższa Szkoła Biznesu.

Ordon U., Skoczylas-Krotla E., 2003, Środki masowego przekazu – szansą czy zagrożeniem w procesie edukacji dziecka. W: T. Banaszkiewicz, W. Szlufik, A. Pękala (red.), Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka. Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Siemieniecki B., 1998, Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Siemieniecki B., 2003, Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wenta K., Perzycka E. (red.), 2007, Edukacja informacyjna. Neomedia w dydaktyce i działaniach wychowawczo-opiekuńczych. Szczecin, Zapol.

NETOGRAFIA

www1: http://www.ore.edu.pl/edukacja-najmlodszych/4291-programy-nauczania-edukacja-wczesnoszkolna [dostęp: 15.09.2015].

www2: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. I etap edukacji: klasy I–III. Edukacja wczesnoszkolna, opublikowano: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf [dostęp: 15.09.2015].

www3: Bogacka J., Dobosz A., Ilnicka E., Krasowska-Żmurko M., Krauze M., Krawiec E., Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, opublikowano: http://matematycznawyspa.pl/uploads/files/dla_nauczyciela/program_nauczania_recenzje/program_nauczania_Ada%20i%20Jas%20na%20matematycznej%20wyspie_z%20poprawkami_25_03_2015.pdf [dostęp: 15.09.2015].

www4: Czerkas J., Woś A., Ciekawi świata, opublikowano: http://innowacja.sfera.lublin.pl/materialy/program_nauczania.pdf [dostęp: 15.09.2015].

www5: Goliszek B., Małecka-Perszko B., My bliżej świata. Świat bliżej nas, opublikowano: http://my-blizej-swiata.com.pl/swiat-blizej-nas/files/Program-Innowacyjny-My-bli-ej--wiata----wiat-bli-ej-nas.pdf [dostęp: 15.09.2015].

www6: Dziadkiewicz A., Florczak A., Gąsior D. i inni., Myślę – działam – idę w świat, opublikowano: http://projekt.noweskalmierzyce.pl/wp-content/uploads/2015/PROGRAM-NAUCZANIA-WCZESNOSZKOLNEGO-Z-J%C4%98ZYKIEM-ANGIELSKIM.pdf [dostęp: 15.09.2015].

www7: Knopik M., Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności, opublikowano: http://sawg.pl/upload/upload/maly%20czlowiek%20materialy%20www/Program%20nauczania%20dla%20klasy%20I-III.pdf [dostęp: 15.09.2015].

www8: Bigus-Franczuk N., Sokal K., Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła, opublikowano: http://www.nowoczesnaszkola.com.pl/themes/ipn/assets/innowacyjny_program_nauczania.pdf [dostęp 15.09.2015].

www9: Krukowska A., Stelmach S. i in., Mały wynalazca, opublikowano: http://mais.wspkorczak.eu/wp-content/uploads/2015/07/Maly_Wynalazca-popr.pdf [dostęp: 15.09.2015].

www10: Innowacje gwarancją skutecznej edukacji, opublikowano: http://igse.portal-edu.pl/doc/Program_Nauczania_IGSE.pdf [dostęp: 15.09.2015].

www11: Wróblewska M., Potręć M., Małachowska K. i inni, Staś i Zosia w szkole, opublikowano: http://stasizosia.info/wp- content/uploads/2015/01/Innowacyjny_program_po_erracie_poprawki.pdf [dostęp: 15.09.2015].

www12: Kiedrowicz D., Szołkowska M., Szydziak B. i inni, Trampolina do sukcesu, opublikowano: http://landers.pl/assets/Program-nauczania-TRAMPOLINA-DO-SUKCESU-z-dn-24_06_2015.pdf [dostęp 15.09.2015].

www13: Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B., Doświadczam – rozumiem – wiem, opublikowano: http://drw.lechaa.pl/wp-content/uploads/2015/08/Do%C5%9Bwiadczam_rozumiem_wiem-program_nauczania_red3.pdf [dostęp 15.09.2015].

www14: Duszyńska G., Szymańska I., Szkoła przyszłości, opublikowano: http://szkola-przyszlosci.strefa-klienta.net/ [dostęp: 15.09.2015].

www15: Przybylska J., Stępień Z., Obywatel świata, opublikowano: http://mais.wspkorczak.eu/programy-nauczania/ [dostęp: 15.09.2015].

www16: http://www.ceo.org.pl/pl/ok [dostęp: 15.09.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.91
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:21
Data złożenia artykułu: 2016-12-31 18:31:35


Statystyki

Widoczność abstraktów - 502
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 136

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Elżbieta Sałata, Elżbieta Marek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.