O hipertekście z nieco innej perspektywy

Aleksander Piecuch

Streszczenie w języku polskim


W artykule powracamy do zagadnień związanych z technologią hipertekstu. Nowe doniesienia naukowe z zakresu neurobiologii pozwalają spojrzeć inaczej na edukacyjne zastosowania hipertekstu. Ponadto rzucają światło na wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój intelektualny człowieka.


Słowa kluczowe


hipertekst; technologia; technologie informacyjne; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Carr N., 2013, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice, Helion.

Derry J., 1990, Flexible Cognitive Tools for Problem Solving Instruction. Paper presented at the annual meeting of the “American Educational Research Associatin Boston”, MA, April.

Draper S., 1992, Gloves for the Mind. W: Kommers P.A.M., Jonassen D.H., Mayes J.T., Cognitive Tools for Learning. NATO ASI Series, vol. 81, Springer − Verlag, Berlin.

Drucker P. F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa, PWN.

Duch W., 1997, Fascynujący świat programów komputerowych. Poznań, NAKOM.

Furmanek W., 2002, Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych (eksplikacja pojęć). W: S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Toruń, Wydawnictwo A. Marszałek.

Gogołek W., 2015, (Nie)bezpieczny wymiar IT w edukacji. W: W. Czerski, R. Wawer (red.), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kerckhove de, 2001, Inteligencja otwarta. Warszawa, MIKOM.

Kędzierska B., 2004, Uczelnie pedagogiczne w drodze do informacyjnego. W: M. Tanaś, Pedagogika @ środki informatyczne i media. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Kommers P. A. M., Jonassen D. H., Mayes J. T., 1992, Cognitive Tools for Learning. NATO ASI Series, vol. 81, Springer – Verlag, Berlin.

Landow G. P., 2006, Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization. Baltimore, Maryland.

Morbitzer J., 2014, Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. (pokolenie C, pokolenie homo mediens), z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dostosowania metod i treści nauczania, w szczególności e-podręczników, do potrzeb i sposobu uczenia się współczesnych uczniów oraz wyzwań wynikających z rozwoju technologii informacyjnych. Warszawa, ORE.

Multimedialna encyklopedia wiedzy komputerowej, 2002.

Okoń W., 1998, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Żak.

Pachociński R., 2002, Technologia a oświata. Warszawa, IBE.

Piecuch A., 2013, Technologia dla edukacji. W: A. Piecuch, W. Furmanek (red.), Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 34–48.

Polak M., 2010, Konektywizm: połącz się, aby się uczyć, opublikowano: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1068-konektywizm-polacz-sie-aby-sie-uczyc [dostęp: 3.11.2012].

Siemieniecki B., 1999, Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Toruń, Wydawnictwo A. Marszałek.

Siemieniecki B., 2003, Multimedia i hipermedia w edukacji. W: J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta (red.), Edukacja medialna. Toruń, Wydawnictwo A. Marszałek.

Spitzer M., 2015, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura.

Tomek I., Maurer H., 1992, Helping the User to Select a Link. “Hypermedia”, vol. 4, no 2.

Vanderdorpe Ch., 2008, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.121
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:23
Data złożenia artykułu: 2016-12-31 18:38:18

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Aleksander Piecuch

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.