Dydaktyczne wykorzystanie programów wspomagających projektowanie inżynierskie

Kamil Wawer

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono wykorzystanie programów typu CAD/CAE do komputerowego wspomagania projektowania oraz obliczeń inżynierskich w procesie nauczania przyszłych inżynierów. Przedstawiono programy z rodziny CAD/CAE oraz opisano proces kształcenia studentów na uczelni wyższej. Wymieniono i omówiono środki dydaktyczne wspomagające nauczanie studentów, a także przybliżono technologię druku 3D oraz inżynierii odwrotnej, które są blisko związane z aplikacjami CAD/CAE.


Słowa kluczowe


dydaktyka; środki dydaktyczne; CAD; CAE; druk 3D; inżynieria odwrotna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chlebus E., 2000, Techniki Komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo Techniczne.

Dębski H., Ponieważ G., Różyło P., Wójcik A., 2015, Podstawy metody elementów skończonych – przykłady obliczeń numerycznych w programie Abaqus. Lublin, Politechnika Lubelska.

Dietrich M., 1999, Podstawy konstrukcji maszyn tom I. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo Techniczne.

Ferdynus M., Imieliński K., 2013, Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego. W: J. Jonak (red.), Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych cz.1. Lublin, Politechnika Lubelska.

Klepka T., Białasz S., 2015, Charakterystyka technologii wytwarzania przyrostowego. W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo: część 2. Lublin, Politechnika Lubelska.

Konieczny R., 2012, Techniki pomiarów optycznych w inżynierii odwrotnej. Poznań, A.R. Comprint.

Michaud M., 2015, CATIA Narzędzia i moduły. Gliwice, Wydawnictwo Helion.

Skupnik D., Markiewicz R., 2013, Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji. Warszawa, Wydawnictwo Nauka i Technika.

Stanisławski M., 2009, Komputerowe wspomaganie projektowania i analiz. „CADraport.pl”, nr 07(08), 72.

Sydor M., 2009, Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania. Warszawa, PWN.

NETOGRAFIA

http://www.solidworks.pl/produkty/3d-cad/pakiety/solidworks-standard/ [dostęp: 06.02.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.169
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:25
Data złożenia artykułu: 2016-12-31 18:56:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Kamil Wawer

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.