Koncepcja fotografii ojczystej Jana Bułhaka w kontekście współczesnej edukacji estetycznej

Wojciech Bobrowicz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest poświęcony koncepcji fotografii ojczystej, stworzonej przez Jana Bułhaka w latach 30. i 40. XX wieku. Koncepcja ta obejmuje pomysł połączenia estetyki fotografii krajobrazu z zagadnieniem wychowania patriotycznego, realizowanego przez zdjęcia ojczyzny. Pomysł fotografii ojczystej jest przeniesiony na czasy współczesne, uwzględnia wszechobecność fotografii cyfrowej w nowych mediach, szczególnie w mediach społecznościowych.


Słowa kluczowe


fotografia ojczysta, Jan Bułhak, wychowanie patriotyczne, media społecznościowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arnheim, R., 2013, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Łódź: Wydawnictwo Officyna.

Bułhak, J., 1951, Fotografia ojczysta. Rzecz o uspołecznieniu fotografii. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Cotton, C., 2010, Fotografia jako sztuka współczesna. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Czartoryska, U., 2002, Przygody plastyczne fotografii. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Derczyński, W., 1951, Wstęp. In: J. Bułhak, Fotografia ojczysta. Rzecz o uspołecznieniu fotografii. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Frąckiewicz, W., 2009, Świadome widzenie w fotografii. In: W. Bobrowicz (red.), Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką. Lublin: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza VERBA.

Jurecki, K., 2004, Jan Bułhak, http://culture.pl/pl/tworca/jan-bulhak [access: 26.08.2017].

Rouillé, A., 2007, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Stiegler, B., 2009, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Sunderland, J., 1963, Estetyka fotografii krajobrazu. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.2.163-169
Data publikacji: 2018-11-21 09:27:20
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 07:26:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1173
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 357

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Bobrowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.