Linguistic sources of stereotyping, prejudice and discrimination against circular migrants' children

Sławomir Trusz

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono wyniki 3 eksperymentów testujących językowo wzbudzane procesy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów (tzw. eurosierot). Korzystając z procedury torowania nadprogowego semantycznego, wśród uczestników wzbudzano schematy: „eurosieroty”, „sieroty”, „euro” i „dziecka” (warunek kontrolny), a następnie proszono ich o rozwiązanie zadania właściwego. Osoby korzystające z terminu „eurosierota” i „sierota”: (a) chętniej wiązały niejednoznaczny materiał (odciski palców) z niską inteligencją ich rzekomych właścicieli (eksp. 1), (b) trafniej/mniej trafnie rozpoznawały ekspresje emocji smutku/radości na fotografiach twarzy dzieci (eksp. 2) i (c) były mniej cierpliwe, szybciej przerywając wykonywaną przez badacza czynność niż uczestnicy z warunków: „dziecko” oraz „euro” i „sierota”, traktowanych łącznie. Uzyskane wyniki podsumowano w dwóch metaanalizach. Średnia wielkość efektu etykiety „eurosierota” wahała się od d-Cohena = 0,608 do 1,614.


Słowa kluczowe


eurosieroctwo, język, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Autor i in., 2013.

Autor, 2016.

Autor, 2018.

Balcer A., Buras P., Gromadzki G., Smolar E., 2016, Polacy wobec UE: koniec konsensusu. Warszawa, Fundacja Batorego.

Bargh J.A., Chen M., Burrows L., 1996, Automaticity of social behavior: Direct effects of trait construct and stereotype activation on action. „Journal of Personality and Social Psychology”, t. 71, 230–244.

Bogaczyk G., 2016, Lubelskie: Rodzice za granicą, a eurosieroty zostają, opublikowano: http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/a/lubelskie-rodzice-za-granica-a-eurosieroty-zostaja,11429397/ [dostęp: 28.12.2018].

Brzezińska A.I., Matejczuk J., 2011, Psychologiczne konsekwencje eurosieroctwa: funkcjonowanie

rodziny, diagnoza i pomoc. „Studia Edukacyjne”, t. 17, 71–87.

Carnaghi A., Maass A., 2008, Derogatory language in intergroup context: Are “gay” and “ fag” synonymous? W: Y. Kashima, K. Fiedler, P. Freytag (red.), Stereotype dynamics: Language-based approaches to the formation, maintenance, and transformation of stereotypes. New York, LEA , 117–134.

Cooper H., 2015, Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach. Los Angeles, SAGE.

Czykwin E., 2008, Stygmat społeczny. Warszawa, WN PWN.

de Boer H. Timmermans A.C., van der Werf M., 2018, The effects of teacher expectation interventions on teachers’ expectations and student achievement: narrative review and meta-analysis. „Educational Research and Evaluation”, t. 24, 180–200.

Devine P.G., Monteith M.J., 1999, Automaticity and control in stereotyping. W: S. Chaiken, Y. Trope (red.), Dual-process theories in social psychology. New York, Guilford

Press, 339–360.

Dovidio J.F., Major B., Crocker J., 2008, Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny. W: T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna. Warszawa, WN PWN, 23–45.

Fiske S.T., Taylor S.E., 2013, Social cognition. From brain to culture. Boston, McGraw Hill Higher.

Försterling F., 2005, Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie. Gdańsk, GWP.

Goffman E., 2007, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk, GWP.

Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination, 2009, Nelson T.D. (red.), New York, Psychology Press.

Handbook of research methods in social and personality psychology. Handbook of research methods in social and personality psychology, 2014, H.T. Reis H.T., C.M. Judd,

(red.), Cambridge, Cambridge University Press.

Jussim L., 2017, Précis of social perception and social reality: Why accuracy dominates bias and self-fulfilling prophecy. „Behavioral and Brain Sciences”. DOI: 10.1017/

S0140525X1500062X, e1.

Kozak S., 2010, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Kunda Z., 1999, Social cognition: Making sense of people. Cambridge, MIT Press.

Nieuświadomiony afekt. Najnowsze odkrycia, 2007, Ohme R.K. (red.), Gdańsk, GWP.

Sajkowska M., 1999, Stygmat społeczny. Społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka. Warszawa, ISNS UW.

Slany K., Slusarczyk M., 2013, International migration of Poles according to the National Census – 2011 report. Trends and socio-demographic characteristics, opublikowano: http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Slany_Slusarczyk.pdf [dostęp: 28.12.2018].

Slany K., Ślusarczyk M., Pustułka P., 2016, Polskie rodziny transnarodowe: dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem. Kraków, KB nM PAN.

Stereotype dynamics: Language-based approaches to the formation, maintenance, and transformation of stereotypes, 2008, Y. Kashima, K. Fiedler, P. Freytag (red.), London, LEA .

Weathington, B.L., Cunningham C.J., Pittenger D.J., 2010, Research methods for the behavioral and social sciences. Hoboken, NJ, Wiley.

Whitley B.E., Kite M.E., 2010, The psychology of prejudice and discrimination. Belmont, Wadsworth.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.2.113-133
Data publikacji: 2020-06-03 13:24:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-30 23:30:28


Statystyki

Widoczność abstraktów - 195
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 91

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Sławomir Trusz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.