“The Contemporary” as a teleological category in the context of educational relation

Marek Jeziorański

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest rozstrzygnięcie problemu wyrażonego w pytaniu: w jaki sposób „współczesność” może być kategorią teleologiczną w kontekście procesu wychowawczego? W odpowiedzi na postawione zagadnienie podjęto na wstępnie próbę zarysowania mapy działalności pedagogicznej w kontekście podstawowych odniesień temporalnych, do których należą: orientacja retrospektywna, prezentystyczna i prospektywna. Następnie na podstawie przyjmowanych odrębnie perspektyw temporalnych starano się ukazać ich wpływ na formułowanie podstawowych celów wychowania. Stwierdzono, że rozłączne ujmowanie powyższych perspektyw nie jest korzystne dla procesu wychowania, a właściwym podejściem jest ich zintegrowanie. Nazwano to postulatem integralności temporalnej pedagogiki i zaproponowano dwa modele realizowania tego postulatu: chronoagogiczny i kairoagogiczny.


Słowa kluczowe


współczesność, orientacja temporalna, wychowanie, cele wychowawcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beltz Lexikon Pädagogik, 2012, H.-E. Tenorth, R. Tippel R. (eds.), Weinheim, Basel, Beltz Verlag.

Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, 2016, K. Chałas, A. Maj (eds.), Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Encyklopedia katolicka, T. 1–20, 1995–2014, F. Gryglewicz et al. (eds.), Lublin, Towarzystwo Naukowe KU L.

Encyklopedia pedagogiczna XXI. T. I – Suplement, 2003– 2010, T. Pilch (ed.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Encyklopedia socjologii, T. I – Suplement, 1998–2005, Z. Bokszański (ed.), Warszawa, Oficyna Naukowa.

Gutek G.L., 2007, Filozofia dla pedagogów. Gdańsk, GWP.

Horn K.-P., Kemnitz H., Marotzki W., Sandfuchs U. (eds.), 2012, Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. Bad Heilbrunn, Verlag Julius Klinkhardt.

Internet Encyclopedia of Philosophy, https://www.iep.utm.edu/ [access from: 20.10.2018].

Kot S., 1996, Historia wychowania. T. II , Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kotłowski K., 1976, Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Ossolineum.

Kunowski S., 2004, Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie.

Maryniarczyk A., 2004, Kategorie. In: A. Maryniarczyk (ed.), Powszechna encyklopedia filozofii. T. V, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 539–545.

Melosik Z., 2007, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nowak M., 2008, Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Nowy leksykon biblijny, 2011, F. Kogler (ed.), Kielce, Wydawnictwo Jedność.

Popowski R., 2006, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”.

Powszechna encyklopedia filozofii. T. I–X, 2000–2009, A. Maryniarczyk (ed.), Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Śliwerski B., 2010, Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Śliwerski B., 2012, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tarkowska E., 1987, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań. Wrocław, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Współczesność, In: Słownik języka polskiego PWN, W. Doroszewski (ed.), https://sjp.pwn.pl/doroszewski/wspolczesnosc;5518219.html [access from: 21.12.2018]; https://sjp.pwn.pl/szukaj/wsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9B%C4%87.html [access from: 21.12.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.2.9-21
Data publikacji: 2020-06-03 13:24:37
Data złożenia artykułu: 2019-01-14 15:25:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 542
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 417

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Marek Jeziorański

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.