Wpływ rodziców na rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Katarzyna Kowalik-Paluch

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia charakter wpływu rodziców na rozwój mowy dziecka. Zawiera charakterystykę mowy dziecka w okresie przedszkolnym. Artykuł pozwala również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rodzice lub inne podmioty odpowiedzialne za dziecko, mogą wspomóc prawidłowy rozwój jego mowy.


Słowa kluczowe


mowa; rodzice; rozwój mowy; dziecko w wieku przedszkolnym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bugajski M., 2007, Język w komunikowaniu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chmura-Klekotowa M., 1971, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci. „Prace Filologiczne” XXI.

Fisher R., 1999, Uczymy, jak myśleć. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., 2004, Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków: książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Haman E., Kochańska M., Łuniewska M., Smoczyńska M., 2014, Mowa dziecka i jak rodzice mogą wspierać jej rozwój? Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Huszcz M., Cichoń-Piasecka M., 2003, Baśnie uczą życiowych ról. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 10.

Jakubowicz A., Lenartowska K., Plenkiewicz M.,1999, Czytanie w początkowych latach edukacji. Bydgoszcz, Logos-Logistyka sp. z o.o.

Kaczmarek L., 1953, Kształtowanie mowy dziecka. Poznań, PTPN.

Kamińska B., Siebert B., 2012, Podstawy rozwoju mowy u dzieci. „Wybrane Problemy Kliniczne”, nr 5.

Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji. Warszawa, Wydawnictwo „Scholar”.

Kurcz I., Okuniewska H., 2011, Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka. Warszawa, SWPS.

Lasota A., 2007, Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego. „Sztuka Leczenia”, nr 1–2.

Matejczuk J.,2014, Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny. W: A.I. Brzezińska (red.), Niezbędnik dobrego nauczyciela. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Metejczuk J., 2014, Środowisko rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym: potrzeby dziecka a jakość rodzinnej i poza rodzinnej oferty edukacyjnej. W: A.I. Brzezińska, J. Matejczuk, P. Jankowski, M. Rękosiewicz (red.), 6-latki w szkole – rozwój i wspomaganie rozwoju. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta, 2008, Word Health Organization, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Milewski S., 2004, Mowa dorosłych kierowana do niemowląt. Studium fonostatystycznofonotaktyczne. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Minge N., Minge T., 2011, Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? Warszawa, Edgard.

Molicka M., 2002, Bajkoterapia – o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań, Media Rodzina.

Muzyka-Furtak E., 2011, Konstrukcje słowotwórcze a kategorie poznawcze dzieci niesłyszących. „Język a Kultura”, nr 22.

O’Mara P., 2005, A Lantern for Lori. „Mothering Magazine”, nr 128.

Olechnicki K., Załęcki P., 1997, Słownik socjologiczny, Toruń, Graffiti.

Olkusz J., 2014, O budowaniu świadomości językowej. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 1.

Olkusz J., 2014, O budowaniu świadomości językowej. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 1.

Pogoda I., Szostakowska M., Szczurek A., 2015, Badanie efektów czytania dzieciom od urodzenia. Warszawa.

Rittel T. i S.J., 2015, Dyskurs edukacyjny. Zagadnienia – znaczenia – terminy. Wybór i opracowanie. Kraków, Collegium Columbinum.

Rose C., Gordon D., 2010, Jak postępować, żeby zapewnić dziecku wszechstronny rozwój? „Wielka Zabawa. Magazyn dla rodziców dzieci najmłodszych”, nr 1.

Skorek E.M., 2008, Zaburzenia mowy a stosunki koleżeńskie dzieci. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Truskolaska J., 2007, Wychować miłośnika książki, czyli czytelnictwo i okolice. Tychy, Maternus Media.

Twardowski A., 2007, Porozumiewanie się dorosłego z dzieckiem. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 6.

Wasilewska M., 2006, Psychospołeczne podstawy rozwoju mowy dzieci 3-5 letnich. Poznań, Centrum Demostenes.

Wasilewska M., Szafran J., 2012, Rozwój mowy dzieci 3–5-letnich. Podstawy psychospołeczne-analiza przypadków. „Dodatek psychologiczny. Wiadomości Psychiatryczne”, tom 15, nr 3, lipiec–wrzesień 2012.

Zarębina M., 2004, Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dziecka. Gdańsk, Wydawnictwo Glottispol.

Żytko M., 2010, Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa.

Źródło internetowe:

Hącia A., Dlaczego dorośli seplenią mówiąc do dzieci?, opublikowano w: http://www.polskieradio.pl/10/484/Artykul/377821,Dlaczego-dorosli-seplenia-mowiac-dodzieci [dostęp: 31.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.4.155-166
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-11-06 09:00:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3566
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 6002

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Katarzyna Kowalik-Paluch

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.