Autor - szczegóły

Kieszkowska, Anna

  • Vol 33 (2014) - Recenzje
    Zdzisław Bartkowicz: Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 283
    Szczegóły  PDF