Vol 22 (2014)

Table of Contents

Articles

Stanisław Bożyk
31
Krystian Complak
49
Marian Grzybowski
63
Jerzy Jaskiernia
79
Maria Kruk
93
Anna Łabno
109
Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Dominika Wapińska
121
Jarosław Szymanek
135
Jan Wawrzyniak
149
Bogusław Banaszak, Krzysztof Wygoda
165
Andrzej Bisztyga
179
Jerzy Ciapała
199
Dariusz Dudek
219
Teresa Liszcz
253
Ryszard Piotrowski
279
Paweł Sarnecki
297
Krzysztof Skotnicki
309
Stanisław Leszek Stadniczeńko
317
Małgorzata Stefaniuk
333
Mariusz Śladkowski
361
Waldemar Wołpiuk
371
Marek Woźnicki
393
Halina Zięba-Załucka
411
Ryszard Chruściak
431
Zbigniew Kmiecik
447
Grzegorz Koksanowicz
471
Wojciech Orłowski
479
Sławomir Patyra
497
Andrzej Bałaban
513
Mirosław Granat
523
Iwona Małajny, Ryszard Małajny
533
Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko
551
Michał Domagała
559
Leszek Garlicki
565
Dariusz Górecki
573
Wojciech Mojski
589
Paweł Sadowski
603
Wojciech Zakrzewski
631
Ewa Popławska
683
Andrzej Wrzyszcz
695

Biograms

Profesor Ewa Gdulewicz życiorys i twórczość naukowa Jubilatki
 
11