Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2016, 447 s.

Ryszard Radzik

Streszczenie w języku polskim


................................

Słowa kluczowe


........................................

Bibliografia


.......................................................................
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:32:03
Data złożenia artykułu: 2017-11-05 16:35:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Ryszard Radzik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.