Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 11 (2017) Ważny wkład do badań nad dziedzictwem kulturowo-językowym Podlasia. Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia, red. Nina Barszczewska, Mikołaj Chaustowicz, Mikołaj Timoszuk, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, t. 1–300 s., t. 2 – 399 s., t. 3–411 s. Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 10 (2016) Identyfikacja wyznaniowa i państwowa polityka religijna Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Waszkiewicz
 
1 - 2 z 2 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.