Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2018) Rękopis „szczęśliwego białoruskiego szlachcica” XVII–XVIII wieku z kolekcji Iwana Franki Streszczenie w języku polskim
Ihor Nabytowycz
 
Vol 10 (2016) Polacy wobec białoruskich aspiracji narodowych w Mińsku w 1917 roku Streszczenie w języku polskim
Dariusz Tarasiuk
 
Vol 9 (2015) Stosunek do języka białoruskiego młodych poetów XXI wieku Streszczenie w języku polskim
Arnold McMillin
 
Vol 9 (2015) Plotki, pogłoski i legendy XVIII wieku jak elementy historii życia codziennego: postaci hetmanów ukraińskich w powieści Salomeі Pilsztyn-Rusieckiej Echo na świat podane procederu podróży i życia mego awantur... Pamiętnik Streszczenie w języku polskim  PDF (Ukrainian)
Ігор Набитович
 
Vol 10 (2016) „Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918) Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Gabryś-Sławińska
 
Vol 10 (2016) Powieść Niki Rakitiny „Gonitwa” w kontekście rozwoju gatunku fantasy w literaturze białoruskiej Streszczenie w języku polskim  PDF (Belarusian)
Siergiej Kowalow
 
Vol 10 (2016) Strategie metateatralne we współczesnym dramacie białoruskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Siwek
 
Vol 12 (2018) Na styku historii i legendy. "Czarna księżna" Wolhi Ipatawej Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Siwek
 
Vol 12 (2018) Białoruś i jej mieszkańcy w latach I wojny światowej w świetle wspomnień Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korzeniowski
 
Vol 9 (2015) Realia białoruskie w szkicach z podróży Melchiora Wańkowicza Streszczenie w języku polskim  PDF (Byelorussian)
Мікалай Хмяльніцкі
 
Vol 13 (2019) Narodziny indywidualności z ducha białoruskości: trajektorie życia oraz koncepcyjne i emocjonalne matryce białoruskiego intelektualisty w powieści Wiktora Waltera „Urodzeni pod Saturnem” Streszczenie w języku polskim
Ivan Novik
 
Vol 13 (2019) Czasopisma literackie z perspektywy paratekstu. Rozważania na temat metodologii i badań opartych na bazach danych periodyków na przykładzie czasopism „Polymja”, „Maladnjak” i „Uzvyšša” Streszczenie w języku polskim
Gun-Britt Kohler
 
Vol 13 (2019) Żołnierze niemieccy w okresie okupacji hitlerowskiej we wspomnieniach mieszkańców białoruskich wsi Streszczenie w języku polskim
Uladzimir Lobach
 
Vol 13 (2019) Język utworów Ciszki Hartnego w świetle białoruskich nauk filologicznych Streszczenie w języku polskim
Siarhiej Zaprudski
 
Vol 13 (2019) O czym świadczą białoruscy korespondenci Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej? Streszczenie w języku polskim
Elżbieta Smułkowa
 
Vol 14 (2020) Jeden naród, jeden język, jedna literatura? Zmieniające się konstrukcje historii literatury starobiałoruskiej (1956–2010) Streszczenie w języku polskim
Marion Rutz
 
Vol 14 (2020) Miejsce twórczości Uładzimira Karatkieviča w dyskursie o tożsamości Białorusinów Streszczenie w języku polskim
Tomasz Wielg
 
Vol 14 (2020) „Między pomnikami zwycięzców a grobami na wiejskich cmentarzach”. Polska – Białoruś. Rozważania o historiozofii Streszczenie w języku polskim
Joanna Bugajska-Więcławska
 
Vol 15 (2021) Elementy badań językoznawczych w starobiałoruskich utworach polemiki religijnej Streszczenie w języku polskim  PDF (BELARUSIAN)
Maryna Svistunova
 
Vol 16 (2022) „Opowieści, historie Nauma” Wincenta Dunina-Marcinkiewicza: historia twórcza i sprzeczności interpretacji ideologicznej i artystycznej Streszczenie w języku polskim  PDF (BELARUSIAN)
Ihar Zaprudski
 
Vol 12 (2018) Przeszłość oczami mieszkańców białorusko-litewsko-polskiego pogranicza (na przykładzie wybranych wsi rejonu miadzielskiego i wołożyńskiego) Streszczenie w języku polskim
Anna Żebrowska
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.