Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10 (2016) Polacy wobec białoruskich aspiracji narodowych w Mińsku w 1917 roku Streszczenie w języku polskim
Dariusz Tarasiuk
 
Vol 10 (2016) Strategie metateatralne we współczesnym dramacie białoruskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Siwek
 
Vol 9 (2015) Stosunek do języka białoruskiego młodych poetów XXI wieku Streszczenie w języku polskim
Arnold McMillin
 
Vol 9 (2015) Realia białoruskie w szkicach z podróży Melchiora Wańkowicza Streszczenie w języku polskim  PDF (Byelorussian)
Мікалай Хмяльніцкі
 
Vol 9 (2015) Plotki, pogłoski i legendy XVIII wieku jak elementy historii życia codziennego: postaci hetmanów ukraińskich w powieści Salomeі Pilsztyn-Rusieckiej Echo na świat podane procederu podróży i życia mego awantur... Pamiętnik Streszczenie w języku polskim  PDF (Ukrainian)
Ігор Набитович
 
Vol 10 (2016) Powieść Niki Rakitiny „Gonitwa” w kontekście rozwoju gatunku fantasy w literaturze białoruskiej Streszczenie w języku polskim  PDF (Belarusian)
Siergiej Kowalow
 
Vol 10 (2016) „Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918) Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Gabryś-Sławińska
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.