Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17 (2023) Markery tożsamości etnicznej mieszkańców Wileńszczyzny (na materiale etnograficznych wypraw terenowych z początku XXI wieku) Streszczenie w języku polskim  PDF (BELARUSIAN)
Yury Vnukovich
 
Vol 16 (2022) Idiolekt Jana Drewnickiego – analiza wybranych cech językowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Żebrowska
 
Vol 16 (2022) Folkloryzm w oporze społecznym: studium przypadku Białorusi 2020–2021 Streszczenie w języku polskim  PDF
Tatsiana Marmysh
 
Vol 15 (2021) Pobożność i pasja: poezja Walanciny Aksak Streszczenie w języku polskim
Arnold McMillin
 
Vol 14 (2020) Miejsce twórczości Uładzimira Karatkieviča w dyskursie o tożsamości Białorusinów Streszczenie w języku polskim
Tomasz Wielg
 
Vol 12 (2018) Światopogląd bohaterów powieści Ihara Babkoua „Minutka. Trzy historie“ Streszczenie w języku polskim
Ivana Slivkova
 
Vol 12 (2018) Polska i białoruska tożsamość Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi. Historia a współczesne dylematy Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Dworzecka
 
Vol 11 (2017) Ważny wkład do badań nad dziedzictwem kulturowo-językowym Podlasia. Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia, red. Nina Barszczewska, Mikołaj Chaustowicz, Mikołaj Timoszuk, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, t. 1–300 s., t. 2 – 399 s., t. 3–411 s. Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 10 (2016) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia - projekt badawczy Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Nina Barszczewska
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.