Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 14 (2020) Eufrozyna – Przedsława – Prakseda – Paraskiewa w białorusko-litewskich kronikach XVI wieku Streszczenie w języku polskim
Albina Semianchuk
 
Vol 13 (2019) Akta Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w drugiej połowie XVIII wieku) Streszczenie w języku polskim
Adam Stankevič
 
Vol 14 (2020) Osobliwości tłumaczeń biblijnych z terenów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku Streszczenie w języku polskim
Ala Kozhynava
 
Vol 14 (2020) Jeden naród, jeden język, jedna literatura? Zmieniające się konstrukcje historii literatury starobiałoruskiej (1956–2010) Streszczenie w języku polskim
Marion Rutz
 
Vol 11 (2017) Лацiнаграфiчныя тэксты на старабеларускай мове Streszczenie w języku polskim
Алена Рудэнка
 
Vol 9 (2015) L. Dacewicz, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2012, 259 s. Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Sajewicz
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.