Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 16 (2022) Folkloryzm w oporze społecznym: studium przypadku Białorusi 2020–2021 Streszczenie w języku polskim  PDF
Tatsiana Marmysh
 
Vol 16 (2022) W oczach Zachodu. Białoruś po 9.08.2020 r. w tradycyjnych mediach francuskich – casus „Le Monde” Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Waszczyńska
 
Vol 16 (2022) Białoruś na łamach „Świata” w latach 1918–1919 Streszczenie w języku polskim
Monika Gabryś-Sławińska
 
Vol 14 (2020) „Między pomnikami zwycięzców a grobami na wiejskich cmentarzach”. Polska – Białoruś. Rozważania o historiozofii Streszczenie w języku polskim
Joanna Bugajska-Więcławska
 
Vol 13 (2019) Zabezpieczenie materialne białoruskiej wsi w okresie powojennym (druga połowa lat 40. – początek lat 50. XX wieku) Streszczenie w języku polskim
Alena Sumko
 
Vol 13 (2019) Żołnierze niemieccy w okresie okupacji hitlerowskiej we wspomnieniach mieszkańców białoruskich wsi Streszczenie w języku polskim
Uladzimir Lobach
 
Vol 11 (2017) Szkoły pijarskie na terenie Białorusi Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Grzegorz Ausz
 
Vol 10 (2016) Białoruś jako pogranicze a pogranicza Białorusi: zarys problematyki badań językoznawczych z przełomu XX i XXI w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 10 (2016) Białoruski ruch narodowy w szkołach prawosławnych w Polsce w latach 20-tych XX wieku Streszczenie w języku polskim  PDF (Belarusian)
Aleksandr Gornyj
 
Vol 10 (2016) Identyfikacja wyznaniowa i państwowa polityka religijna Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Waszkiewicz
 
Vol 9 (2015) Nieznany sąsiad: Białoruś i Białorusini w oczach studentów polskich Streszczenie w języku polskim
Antanina Siamionava
 
Vol 9 (2015) Wybory prezydenckie na Białorusi w latach 1994–2010 na łamach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” Streszczenie w języku polskim  PDF
Ireneusz Makuchowski
 
Vol 9 (2015) Likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi według Wasyla Lencyka Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kolbuk
 
Vol 9 (2015) Białoruś pod niemiecką okupacją w czasie I wojny światowej (Polityka językowa i kulturalna na terenie „Ober Ost” w latach 1915˗1918) Streszczenie w języku polskim  PDF (Germany)
Hermann Bieder
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.