Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 15 (2021) Mniejszość bez reprezentacji... Kwestia przedstawicieli środowisk białoruskich w Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939–1945 Streszczenie w języku polskim  PDF
Roman Wysocki
 
Vol 15 (2021) Prasa białoruska międzywojennej Łotwy (przegląd wydawnictw) Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Jankowiak
 
Vol 15 (2021) Białorusini w utworach Michała K. Pawlikowskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Pełczyński
 
Vol 13 (2019) Historyczna zmienność kategorii: swój/inny/obcy/wróg w relacjach Białorusinów z Polakami w ciągu dwóch ostatnich stuleci Streszczenie w języku polskim
Ryszard Radzik
 
Vol 12 (2018) Białoruś i jej mieszkańcy w latach I wojny światowej w świetle wspomnień Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korzeniowski
 
Vol 9 (2015) Nieznany sąsiad: Białoruś i Białorusini w oczach studentów polskich Streszczenie w języku polskim
Antanina Siamionava
 
Vol 9 (2015) Kwestia białoruska w polityce Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1944 Streszczenie w języku polskim  PDF
Roman Wysocki
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.