Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17 (2023) Białoruś, białoruski: historia nazw ojczyzny i rodaków Streszczenie w języku polskim  PDF (BELARUSIAN)
Alena Rudenka
 
Vol 14 (2020) Transpozycja elementów onomastycznych języków słowiańskich w języku białoruskim Streszczenie w języku polskim
Iryna Haponienka
 
Vol 12 (2018) Wpływ języków wschodniosłowiańskich na język białoruski na początku XX w. Streszczenie w języku polskim
Irina Gaponienko
 
Vol 15 (2021) Białoruskojęzyczne komentarze na forum internetowym Tut.by Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Berenika Siwirska
 
Vol 15 (2021) Kolor niebieski we frazeologicznym obrazie świata Białorusinów i Czechów Streszczenie w języku polskim
Inna Kalita
 
Vol 14 (2020) Obraz wody we frazeologii i paremiologii polskiej i białoruskiej Streszczenie w języku polskim
Włodzimierz Wysoczański
 
Vol 13 (2019) Komentarz etymologiczny do derywacji rzeczowników abstrakcyjnych na -ць Streszczenie w języku polskim
Genadz Tsykhun
 
Vol 13 (2019) Rola pisarzy w rozwoju języka białoruskiego w XIX – początku XX w. Streszczenie w języku polskim
Nina Barszczewska
 
Vol 15 (2021) Prasa białoruska międzywojennej Łotwy (przegląd wydawnictw) Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Jankowiak
 
Vol 15 (2021) O poziomowym programie nauczania języka białoruskiego jako obcego Streszczenie w języku polskim  PDF
Radosław Kaleta
 
Vol 12 (2018) Katolickie słownictwo religijne we współczesnym języku białoruskim Streszczenie w języku polskim
Ewa Golachowska
 
Vol 9 (2015) Stosunek do języka białoruskiego młodych poetów XXI wieku Streszczenie w języku polskim
Arnold McMillin
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.