Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17 (2023) Markery tożsamości etnicznej mieszkańców Wileńszczyzny (na materiale etnograficznych wypraw terenowych z początku XXI wieku) Streszczenie w języku polskim  PDF (BELARUSIAN)
Yury Vnukovich
 
Vol 9 (2015) Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w inskrypcjach nagrobnych na wybranych cmentarzach na południowym Podlasiu Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Kojder
 
Vol 16 (2022) Antroponimia Białostocczyzny w badaniach profesora Michała Sajewicza Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 16 (2022) Poezja Adama Asnyka w kontekście białoruskiego paradygmatu kulturowo-historycznego Streszczenie w języku polskim  PDF (BIELARUSIAN)
Anatol Brusewicz
 
Vol 14 (2020) „Między pomnikami zwycięzców a grobami na wiejskich cmentarzach”. Polska – Białoruś. Rozważania o historiozofii Streszczenie w języku polskim
Joanna Bugajska-Więcławska
 
Vol 12 (2018) Formowanie się sieci cerkiewnej na przestrzeni dziejów w granicach współczesnego województwa podlaskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Witold Kołbuk
 
Vol 12 (2018) Przeszłość oczami mieszkańców białorusko-litewsko-polskiego pogranicza (na przykładzie wybranych wsi rejonu miadzielskiego i wołożyńskiego) Streszczenie w języku polskim
Anna Żebrowska
 
Vol 10 (2016) Białoruś jako pogranicze a pogranicza Białorusi: zarys problematyki badań językoznawczych z przełomu XX i XXI w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 10 (2016) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia - projekt badawczy Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Nina Barszczewska
 
Vol 9 (2015) Realia białoruskie w szkicach z podróży Melchiora Wańkowicza Streszczenie w języku polskim  PDF (Byelorussian)
Мікалай Хмяльніцкі
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.