Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4 (2019) Od autonomii do niepodległości - próby ustanowienia ukraińskiej państwowości Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Beata Varga
 
Vol 3 (2018) Od liberalnej partii opozycyjnej do prawicowej partii władzy. Trzy dekady węgierskiego Fideszu (1988–2018) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Sebastian Kubas, Anna Czyż
 
Vol 5 (2020) Odzyskując wpływy: tureckie inicjatywy współpracy kulturowej na Bałkanach Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jan Niemiec
 
Vol 7 (2022) Opozycja parlamentarna w warunkach jednopartyjnego rządu większościowego – kilka uwag na podstawie polskich doświadczeń politycznych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Rafał Glajcar
 
Vol 4 (2019) Perspektywy współpracy energetycznej w Grupie Wyszehradzkiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Justyna Trubalska
 
Vol 7 (2022) Podążając za różnorodnością. Dyplomacja diaspory w miastach Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Magdalena Ratajczak
 
Vol 5 (2020) Podzielona ukraińska pamięć historyczna Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Beata Varga
 
Vol 7 (2022) Polacy wobec partycypacji politycznej i rozwoju zawodowego kobiet w kontekście podziałów ideologicznych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Łukasz Tomczak, Rafał Iwański
 
Vol 2 (2017) Polityka reform systemów wyborczych do Zgromadzenia Narodowego w Bułgarii w latach 1990-2016 Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Sokół
 
Vol 2 (2017) Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Polski w okresie rządów premiera Aznara (1996-2004) Streszczenie w języku polskim
Anna Kosińska
 
Vol 2 (2017) Polityka zagraniczna i integracja europejska w programie wyborczym partii VMRO DPMNE. Wybory parlamentarne w Macedonii 2016 r. Streszczenie w języku polskim
Marcin Sokołowski
 
Vol 5 (2020) Polski model nadzoru w zakresie działalności finansowej samorządu terytorialnego – geneza i zadania Regionalnej Izby Obrachunkowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karol Piękoś
 
Vol 4 (2019) Polskie spółki sektora energetycznego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Robert Bański
 
Vol 7 (2022) Porównanie dyplomacji publicznej i brandingu narodowego Słowacji i Słowenii Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Miroslav Řádek, Marián Bušša
 
Vol 2 (2017) Pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Podolak
 
Vol 4 (2019) Prawa kobiet w świetle programów zwycięskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 r. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Magdalena Lesińska-Staszczuk
 
Vol 1, No 1-2 (2016) Proces tworzenia Królestwa SHS wobec przeobrażeń Wielkiej Wojny (1914–1918) Streszczenie w języku polskim   PDF
Konrad Sebastian Morawski
 
Vol 5 (2020) Przezwyciężanie konfliktów politycznych i rywalizacji na rzecz współpracy międzynarodowej-projekt Karpat i Inicjatywy Trójmorza Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Tomasz Wicha
 
Vol 2 (2017) Przyczyny i przebieg dyktatury jugosłowiańskiej w 1929 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Konrad Sebastian Morawski
 
Vol 2 (2017) Przyczyny wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Kowalczyk
 
Vol 3 (2018) Recenzja naukowa Ethics and Responsibility in Finance (Paul H. Dembinski) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agnieszka Wicha
 
Vol 1, No 1-2 (2016) Relacje bilateralne Ukraina–Rosja w trakcie prezydentury Wiktora Janukowycza – miesiąc miodowy czy przymusowe małżeństwo? Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ihor Hurak
 
Vol 2 (2017) Słowacy w Serbii – badania dokonane w miejscowości Vojlovica za pomocą wieloczasowej analizy warstw krajobrazu kulturowego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marian Žabenský, Jana Hučková
 
Vol 7 (2022) Spis treści Szczegóły   PDF (English)
Małgorzta Podolak
 
Vol 6 (2021) Spis treści Szczegóły   PDF (English)
Małgorzata Podolak
 
26 - 50 z 69 elementów << < 1 2 3 > >>