Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Zmiany struktur systemów podatkowych – podobieństwa i różnice między krajami OECD Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Franek, Adam Adamczyk
 
Vol 52, No 6 (2018) Finansowe aspekty stabilności makroekonomicznej. Przykład Polski Streszczenie w języku polskim
Bogdan Mariusz Włodarczyk, Janusz Heller, Aleksandra Ostrowska
 
Vol 50, No 3 (2016) Gospodarka oparta na wiedzy jako determinanta konwergencji gospodarczej Polski i wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Jerzy Mańkiewicz
 
Vol 51, No 5 (2017) Progresja podatkowa a Indeks Wzrostu i Rozwoju (GDI) Streszczenie w języku polskim
Iwona Wojciechowska-Toruńska
 
Vol 51, No 5 (2017) Pomoc publiczna na rozwój regionalny – perspektywa wzrostu gospodarczego i zadłużenia sektora general government w państwach członkowskich UE Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Podsiadło
 
Vol 51, No 5 (2017) Integracja polskiego rynku papierów udziałowych i rynku papierów dłużnych z rynkami zagranicznymi a wzrost gospodarczy w Polsce Streszczenie w języku polskim
Sławomir Bukowski
 
Vol 54, No 3 (2020) Cashless Payments and Economic Growth in Selected European Countries Streszczenie w języku polskim
Marlena Grzelczak, Radosław Pastusiak
 
Vol 47, No 3 (2013) Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Bolisęga
 
Vol 47, No 2 (2013) Otwartość handlowa i  dywersyfikacja eksportu a  wzrost gospodarczy w  latach 1995–2011 Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Białowąs
 
Vol 47, No 1 (2013) Hiszpania w unii walutowej – czynniki rozwoju, przyczyny problemów gospodarczych i procesy dostosowawcze Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogumiła Mucha-Leszko
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.