The axiological contexts of resocialization education

Kazimierz Pierzchała

Streszczenie w języku polskim


Zadaniem artykułu jest przedstawienie zasadniczych zagadnień aksjologicznych kontekstów wychowania resocjalizacyjnego. Zastosowaną metodą jest opracowanie materiałów oraz edycja krytyczna. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba analizy ogólnie pojętych zagadnień aksjologicznych w kontekście procesu wychowania resocjalizacyjnego, zagadnień zdaniem autora wiodących, wymagających wyjaśnienia, aby czytelnik mógł odnaleźć propozycje ich rozwiązania lub też samodzielnie mógł odkrywać nowe możliwości i konstruować własne kategorie opisu i analizy złożonych współczesnych kwestii wychowawczych oraz stawiać własne pytania i twórczo poszukiwać dróg odpowiedzi, przy okazji przekraczając ograniczenia i bariery.


Słowa kluczowe


aksjologia, niedostosowanie społeczne, resocjalizacja, przestępca, wychowanek, wychowanie resocjalizacyjne

Pełny tekst:

PDF PDF

Bibliografia


Anthropological general pedagogy, 2010, M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (eds.), Lublin, Publishing House of the Archdiocese of Lublin Gaudium.

Bałandynowicz A., 2011, Probation. Resocialisation with the participation of the public, ed. II . Warsaw, Lex a Wolters Kluwer Business Publishing House.

Bałandynowicz A., 2015, Probation punishing justice. Warsaw, Wolters Kluwer Publishing House.

Czapów C., 1978, Resocialisation education. Elements of methodology and diagnostics. Warsaw, PWN Publishing House.

Jaworska A., 2012, Lexicon of resocialization. Kraków, Impuls Publishing House.

Konopczyński M., 2010, Methods of creative resocialization. Warsaw, Polish Scientific Publishers PWN – Pedagogium.

Lekka-Kowalik A., 2016, Ethics. In: K. Chałas, A. Maj (eds.), Encyclopedia of pedagogical axiology. Radom, Polish Publishing House Encyclopedic, 347–353.

May A., 2016, Axiology and Pedagogical Axiology. In: K. Chałas, A. Maj (eds.), Encyclopedia of pedagogical axiology. Radom, Polskie Wydawnictwo Encyclopedics, 82–87, 87–91.

Okoń W., 1998, New pedagogical dictionary. Warsaw, Academic Publishing House Żak.

Ostrowska U., 2006, Axiological foundations of education. In: B. Śliwerski (ed.), Pedagogy. Basics of educational sciences, vol. 1. Gdańsk, Gdańsk Psychological Publishing House.

Pierzchała K., 2013, Prison chaplain in the process of penitentiary resocialization. Toruń, Adam Marszałek Publishing House.

Pierzchała K., 2016, Destigmatization of criminals in the light of the Magisterium of the Church and views on social rehabilitation. Kraków, Impuls Publishing House.

Pierzchała K., 2017. Guilt – law – punishment. Legal and psycho-pedagogical aspects of penitentiary resocialization, Probation 2017, No. 2.

Pytka L., 2005, Rehabilitation pedagogy. Selected theoretical, diagnostic and methodological issues, VI edition. Warsaw, Publishing House of the Special Education Academy.

Second Vatican Council, 1965, Pastoral Constitution on the Church in the modern world “Gaudium et spes”. Rome.

Suchodolski B., 1967, The world of man and education. Warsaw, Publishing House “Book and Knowledge”.

Świda-Zięba H., 1989, Creating a social bond in the process of social rehabilitation. In: Religious community and pastoral work in penitentiary institutions. “Seminar materials”, 1.

Szczepaniak P., 2005, Imprisonment and upbringing. “Polish Prison Review”, 49.

Szkudlarek T., Śliwerski B., 2010, Challenges of critical pedagogy and anti-pedagogy, Edition V. Krakow, Publishing House Impuls.

Tischner J., 1982 (2011), Thinking according to values. Krakow, the Znak Social Publishing Institute.

Tischner J., 1984, Ethics of values and hope. In: von D. Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner (eds.), In the face of value. Poznań, Publishing House On the way.

Tischner J., 2010, Sophisticated thoughts. Krakow, the Znak Social Publishing Institute.

Walczak P., 2007, Education as a meeting. Józef Tischner’s human philosophy as a source of pedagogical inspiration. Kraków, Impuls Publishing House.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.2.91-101
Data publikacji: 2020-06-03 13:24:44
Data złożenia artykułu: 2018-11-09 13:58:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 993
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1980 PDF - 174

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Kazimierz Uwaga: afiliacja Pierzchała

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.