Autor - szczegóły

Klimek, Lilianna, Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Polska