Autor - szczegóły

Żardecki, Wiesław Andrzej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska