Nieznany sąsiad: Białoruś i Białorusini w oczach studentów polskich

Antanina Siamionava

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest poświęcony współczesnym obrazom i skojarzeniom polskich studentów z ich wschodnimi sąsiadami – Białorusinami. Na początku artykułu zwracam uwagę na to, iż Białorusini przez długi czas pozostawali stosunkowo nieznani jako naród nie tylko dla odległej Europy Zachodniej czy Ameryki, ale również dla państw sąsiednich. Dalej jest przytoczony przegląd polskich badań opinii publicznej, dotyczących stereotypów narodowych i postaw wobec Białorusinów. Badanie własne zawiera analizę 150 ankiet przeprowadzonych ze studentami w Warszawie i Krakowie. Analiza wyników pokazuje, że zdecydowanej większości polskich studentów Białoruś i Białorusini kojarzą się ze współczesną sytuacją polityczną w tym kraju. Skojarzenia z ludźmi, ich kulturą oraz obyczajami są bardzo nieliczne. Ponadto dla większości polskich studentów Białoruś oraz Białorusini nie są ani dobrze znani, ani interesujący. W ten sposób można stwierdzić, że stereotypowy obraz Białorusinów nie jest dobrze ukształtowany w Polsce. Do dziś Białorusini pozostają raczej mało znani Polakom.


Słowa kluczowe


skojarzenia; Białoruś; Białorusini; studenci polscy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Jan Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Warszawa, Elipsa, 2003.

CBOS, O stosunkach z sąsiednimi krajami – relacje polityczne a nastawienie do nacji, research report, 2015.

CBOS, Regionalne zróżnicowanie sympatii i antypatii do innych narodów, research report, 2015.

CBOS, Stosunek Polaków do innych narodowości, research report, 1998.

CBOS, Stosunek Polaków do innych państw i narodów, research report, 2015.

CBOS, Stosunek Polaków do innych państw, research report, 1991.

Steven M. Eke, Taras Kuzio, Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus, „Europe-Asia Studies” 2000, vol. 52, nr 3, s. 523–547.

Aleksandra Galus, Źródła stereotypowego postrzegania Białorusinów w Polsce, [w:] Aktualni probłemy miżnarodnych widnosyn: polityczni, ekonomiczni, prawowi aspekty, (ed.) I. S. Byk, M. Mykijewycz, N. Aptoniuk, I. Hrabynśkyj, Lwiw 2014.

Oleg Gorbaniuk, Wiktor Razmus, Dorota Lewicka, Wizerunek Białorusi, Rosji i Ukrainy wśród Polaków: analiza wolnych skojarzeń, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, vol. 2, nr 38, s. 181–206.

Grigory Ioffe, Understanding Belarus: Belarusian Identity, „Europe-Asia Studies” 2003, vol. 55, nr 8, s. 1241–1272.

Grigory Ioffe, Understanding Belarus: Question of Language, „Europe-Asia Studies” 2003, vol. 55, nr 7, s. 1009–1047.

Ekaterina Levintova, Good neighbours?: dominant narratives about the „other” in contemporary Polish and Russian newspapers, „Europe-Asia Studies” 2010, vol. 62, nr 8, s. 1339–1361.

Karl Mannheim, The problem of generations, [w:] Paul Kecskemeti (ed.), Essays on the sociology of Knowledge, London: Routledge and Kegan Paul, [1928] 1972.

Andrzej Nowak, The Russo-Polish historical confrontation, January, 1997, available on the „Sarmatian Review” website at www.ruf.rice.edu (viewed 4 May 2015).

OBOP, Zmiany postaw Polaków wobec różnych narodów i państw, research report, 1991.

Serhii Plokhy, The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine and Belarus, New York: Cambridge University Press, 2006.

Ryszard Radzik, Od tożsamości do wspólnoty ojczyzn, seminar of Uniwersytet Powszechny in Teremiski, available online at: http://www.teremiski.edu.pl (viewed 12 March 2015).

Larissa Titarenko, Post-soviet national identity: Belarusian approaches and paradoxes, „Filosofija. Sociologija” 2007, vol. 18, nr 4, s. 79–90.

Tomasz Zarycki, Uses of Russia: The Role of Russia in the Modern Polish National Identity, „East European Politics and Society” 2004, vol. 18, nr 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.87
Data publikacji: 2016-02-26 08:00:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 20:49:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1715
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Antanina Siamionava

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.