L. Dacewicz, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2012, 259 s.

Michał Sajewicz

Streszczenie w języku polskim


Niewątpliwie lepszemu poznaniu historii i specyfiki kulturowej Tatarów litewsko-pol­skich, którzy od ponad sześciu wieków związali swoje losy z losami nowej ojczyzny – po­czątkowo Wiel­kiego Księstwa Litewskiego, później państwa polsko-litewskiego, a następ­nie Rzeczy­pos­politej, będzie służyć monografia Leonardy Dacewicz pt. Antro­ponimia Tata­rów litewsko-polskich w przekroju historycznym.Monografia L. Dacewicz jest pierwszym w onomastyce polskiej opracowaniem nazewnictwa Tatarów tak szeroko ujętym w wymiarze geograficznym (obszar byłego Wiel­kiego Księstwa Litewskiego) i chronologicznym (XVI–XX w.). Praca ta doskonale wpisuje się w nurt ciągle aktualnych i potrzebnych badań nad nazewnictwem mniejszości narodowych zamieszkujących dawne rubieże I Rzeczpospolitej. Nawiązuje jednocześnie do nielicznych, lecz bardzo cennych opracowań wcześniejszych, które poświęcono antroponimii Tatarów litewsko-polskich – przedwojennej pracy S. Kryczyńskiego i wydanej 60 lat później pracy H. Jankowskiego.


[1] S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, „Rocznik Tatarski” 1937. nr 3, 318. s.


Słowa kluczowe


recenzja; Leonarda Dacewicz;Wielkie Księstwo Litewskie; Podlasie; imiennictwo Tatarów litewsko-polskich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, „Rocznik Tatarski” 1937. nr 3, 318. s.

H. Jankowski, Nazwy osobowe Tatarów litewsko-polskich, „Rocznik Tatarów Polskich” 1977, nr 4, s. 59– 90.

L Dacewicz. Nazewnictwo kobiet w dawnym powiecie mielnickim (XVI–XVIII), Wydaw¬nictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.335
Data publikacji: 2016-02-26 08:00:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-17 09:08:13


Statystyki

Widoczność abstraktów - 242
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Michał Sajewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.