Barbara Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 448.

Natalia Rusiecka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


brk
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.331
Data publikacji: 2016-02-26 08:00:37
Data złożenia artykułu: 2015-09-05 09:19:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Natalia Rusiecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.