Powieść Niki Rakitiny „Gonitwa” w kontekście rozwoju gatunku fantasy w literaturze białoruskiej

Siergiej Kowalow

Streszczenie w języku polskim


Artykuł został poświęcony nowemu dla literatury białoruskiej gatunkowi – fantasy. Początki tego gatunku można odnaleźć już w dziewiętnastowiecznej literaturze (Szlachcic Zawalna, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach Jana Barszczewskiego), elementy fantasy badacze dostrzegają w utworach Wacława Łastowskiego (Labirynty) oraz Uładzimira Karatkiewicza (Statek Rozpaczy, Legenda o biednym diable i adwokatach Szatana). Dopiero jednak pod koniec XX i na początku XXI wieku w literaturze białoruskiej pojawia się szereg utworów, przedstawiających cały przekrój odmian tego gatunku: klasyczną, mitologiczną, technokatyczną, feministyczną, antyfantasy. Autor artykułu szczegółowo analizuje powieść fantasy Niki Rakitiny Gonitwa (2008). Cechy wyróżniające powieści Rakitiny to wykorzystanie narodowych tradycji literackich oraz kodów kulturowych, odważna gra postmodernistyczna tymi tradycjami oraz kodami.

Słowa kluczowe


rosyjskojęzyczna literatura Białorusi; gatunek fantasy; historia alternatywna; powieść przygodowa; tradycja narodowa; związki intertekstualne

Pełny tekst:

PDF (Belarusian)

Bibliografia


Alszanskaja, A., Rakicina, N. (2006). Naŭje. Maładosć, 3, s. 77–98.

Amialkowicz, D. (2008). Mierkaju Karatkiewicza i fajerboła: hutarka z piśmiennikam-fantastam Nikaj Rakicina. Kultura, 31.05–6.06, s. 6.

Ammon, M. (2013). Suczasnaja biełaruskaja litaraturnaja fantastyka: paetyka, typałohija, kantekst. Minsk: Autareferat.

Biazlepkina, A. (2012). 100 słou pra suczasnuju biełaruskuju litaraturu. Minsk: Limaryus.

Draluk, W. (2008). Kazki dla darosłych: Hutarka z piśmiennicaj Nikaj Rakicinaj. Biełaruś, 6, s. 44–45.

Drapieżnyja wawiorki biełaruskaha lesu: aktualnyja prablemy suczasnaj litaratury. Kruhły stoł-trahifars. (2009). Arche, 10, s. 6–33.

Gniłomiodow, W. (2013). Na rubieże wremieni. Ruskojazycznaja poezija Biełarusi. Minsk: Galiafy.

Gonczarowa-Grabowskaja, S. (2010). Predisłowije. W: S. Gonczarowa-Grabowskaja, U. Wierina (red.). Russkojazycznaja licieratura Biełorusi konca ХХ – naczała ХХІ wieka (s. 3). Minsk: RIWŚ.

Karniej, W. (2008). Daŭnina wabić i natchniaje: Hutarka z homielskim pismiennikam-fantastam Nikaj Rakicinaj. Hołas Radzimy, 17.07, s. 3.

Kavalou, S. (2014). Rosyjskojęzyczna literatura wobec Białorusi: ekspansja czy tradycja wielokulturowości? Porównania, 5, s. 257–266.

Klimkowicz, I. (2008). Mificznaja i sapraŭdnaja kraina Niki Rakicinaj: Hutarka z aŭtaram ramana „Ganitwa”. Litaratura i Mastactwa, 08.08, s. 13.

Kniaziewa, K. (2007). Żanrawaja raznastajnasć suczasnaj biełaruskaj fentezijnaj litaratury. Wiciebsk: Wiciebski Uniwiersitet.

Kowalow, S. (2013). Polilingwizm kak osobiennosć „małych” licieratur (na primiere razwitija biełorusskoj licieratury w XVI wiekie). W: G.-B. Koler, P. Naumienko (red.), Biełorusskaja licieratura kak model razwitija “małych” (sławianskich) licieratur (s. 91–114). Minsk: Biznesofset.

Piernikaŭ, U. (2008). Litaraturny tryumf Niki Rakicinaj: Hutarka, Zwiazda, 06.06, s. 4.

Puzij, W. (2008). Rewolucionnaja romantika Lejtawy. Pobrano z: http://old.mirf.ru/Reviews/review2687.htm (dostęp: 29.05.2016).

Rakicina, N. (2006). Hladzieć na wohniszcza. Litaratura i mastactwa, 13.01, s. 9.

Rakitina, N. (2011). Gonitwa. Minsk: Bukmaster.

Rakicina, N. (2012). Piarscionak Heleny. Pier. z rusk. Іryny Klimkowicz. Maładość, 12, s. 13–20.

Sapkowski, A. (2001). Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantas. Warszawa: superNOWA.

Trębicki, G. (2007). Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków: Universitas.

Wołodichin, D. (2008). „Gonitwa” Niki Rakitinoj. Jesli, 8, s. 261.

Zaprudski, I. (2013). Mietafizika biełaruskaj litaraturnaj krytyki: artykuły, recenziji, wodguki. Minsk: BDU
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2016.10.169
Data publikacji: 2016-12-22 13:50:43
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 11:07:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 922
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Belarusian) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.