Problem samoidentyfikacji bohaterów w dramaturgii Pawła Priażko

Anastasija Gulina

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono twórczość współczesnego dramatopisarza białoruskiego Pawła Priażko. Na podstawie przeprowadzonej analizy sztuk Życie jest piękne, Zamknięte drzwi, Trzy dni w piekle, Gospodarz kawiarni, uwzględniając dążenia dramatopisarza do dokumentalności, widać wyraźnie, w jaki sposób egzystencjalne problemy człowieka we współczesnym społeczeństwie znajdują odzwierciedlenie w literaturze i teatrze.

Słowa kluczowe


współczesna dramaturgia białoruska; rosyjskojęzyczna literatura Białorusi; Paweł Priażko; werbatim; identyfikacja; Teatr.doc

Pełny tekst:

PDF (Belarusian)

Bibliografia


Apczeł, J. (2013). Processualnost’ chudożestwiennych princypow i form sowriemiennogo dokumientalnogo tieatra. Nauka. Iskusstwo. Kultura, 2, s. 174–183.

Arcimovicz, T. (2011). Białoruski teatr współczesny – walcząc o różnorodność. W: Raport o stanie kultury niezależnej INGO w Białorusi (s. 57–69). Lublin: Kultura Enter.

Chesle, W. (1994). Krizis indiwidualnoj i kollektiwnoj identicznosti. Woprosy fiłosofii, 10, s. 112–123.

Fromm, Erich. (2008). „Imiet’” ili „byt’”. Moskwa: АST.

Gonczarowa-Grabowskaja, S. (2009). Modeli gierojew w nowiejszej russkojazycznoj dramaturgii Biełarusi. W: N. Iszczuk-Fadiejewa (red.), Drama i tieatr: sbornik statej (s. 218– 228). Twier: Twierskoj gosudarstwiennyj uniwiersitiet, wyp. 7.

Gonczarowa-Grabowskaja, S. (2010). „Nowaja drama” w sowriemiennoj russkojazycznoj dramaturgii Biełarusi. W: S. Gonczarowa-Grabowskaja (red), Russkaja i bełorusskaja litieratury na rubieże XX–XXI wiekow. Sb. naucz. st. w dwuch czastiach, cz. 2 (s. 199–206). Мinsk: RIWSZ.

Idlis, J. (2012). Tri dnia w adu. Russkij rieportier. Pobrano z: http://rusrep.ru/article/2012/09/25/ ad/ (dostęp: 21.04.2016).

Lappo, I. (2013). „…i o niczym nie myśli”. Dramaturgia pustki Pawla Priażki. W: O. Główko, M. Leyko (red.). Współczesny dramat rosyjski: kontynuacje i przemiany (s. 199–210).

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Priażko, P. (2011). Choziain kofiejni. zErne – płatforma pierfarmatyunych praktyk. Pobrano z: http://ziernie-performa.net (dostęp: 21.04.2016).

Priażko, P. (2012). Tri dnia w adu. zErne – płatforma pierfarmatyunych praktyk. Pobrano z: http://ziernie-performa.net (dostęp: 21.04.2016).

Priażko, P. (2010). Zapiertaja dwier’. Pobrano z: http://www.theatre-library.ru/authors/p/pryazhko (dostęp: 21.04.2016).

Priażko, P. (2008). Żyzn’ udałas’. Pobrano z: http://www.theatre-library.ru/authors/p/pryazhko (dostęp: 21.04.2016).

Rodionow, A. (2002). Wierbatim – riealnyj diałog na podmostkach. Otieczestwiennyje zapiski, 4–5, s. 67–81.

Rudniew, P. (2010). Pawieł Priażko. Zakrytaja dwier’. Topos. Pobrano z: http://www.topos.ru/ article/7237 (dostęp: 21.04.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2016.10.199
Data publikacji: 2016-12-22 13:50:45
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 21:44:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 684
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Belarusian) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.