Białostockie etapy w życiu i twórczości Masieja Siadniowa

Halina Tvaranowich

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono dwa zasadnicze białostockie etapy w życiu i  twórczości jednego z najbardziej utalentowanych przedstawicieli białoruskiej literatury emigracyjnej, nominowanego do Nagrody Nobla Masieja Siadniowa. Pisarz, zmuszony do wyjazdu z radzieckiej Białorusi na Zachód, od października 1943 do maja 1944 roku pracował jako korektor w białoruskiej gazecie „Nowa Droga”, wydawanej w Białymstoku. W 1991 roku w publikowanym w Polsce białoruskim tygodniku „Niwa” drukuje Zeszyt Białostocki, w którym po raz pierwszy dzieli się wspomnieniami o tym okresie swojego życia. Od 1998 roku rozpoczyna się ścisła współpraca Masieja Siadniowa z czasopismem „Termopile”, wydawanym przez Białoruskie Stowarzyszenie Literackie w Polsce. W artykule analizowane są Zeszyt Białostocki i utwory Siadniowa drukowane w „Termopilach”, a także publikacje poświęcone pamięci pisarza.


Słowa kluczowe


Białostockie etapy w życiu i twórczości Masieja Siadniowa

Pełny tekst:

PDF (Belarusian)

Bibliografia


Aniszeuskaja, А. (2002). Trymajuczy ŭ rukach pachodniu. Termapiły, 6, s. 169.

Aniszeuskaja, А. (2001). U wajennym Biełastoku. Sustrecza z Masiejem Siadniowym. Ніва, 21.

Czykwin, J. (2005). Pa pryzwanni i abawiazku. Litaraturna-krytycznyja artykuły. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

Ejchiendorf, J. F., Bretana, K. (2000). Wierszy. Pier. M. Siadniou. Termapiły, 3, s. 109 –117.

Gniłamiodau, U., Łauszuk, S. (red.). (2003). Historyja biełaruskaj litaratury ХХ stahoddzia u czatyroch tamach. T. 4. Kn. 2. Minsk: Biełaruskaja nawuka.

Maldzis, A. (red). (1995). Biełaruskija piśmienniki. Bijabiblijahraficzny sloŭnik, u 6 tamach. T. 5. Minsk: Biełaruskaja encykłapiedyja.

Saczanka, B. (1990). Sniacca sny ab Biełarusi… Litarturna-krytycznyja artykuły, interwju. Minsk: Mastackaja litaratura.

Saczanka, B. (1992). Wiartannie da domu. U: Barys Saczanka (układannie, pradmowa i bijagraficznyja wiestki). Tuga pa Radzimie. Paezija biełaruskaj emigracyji (s. 3–17). Minsk: Mastackaja litaratura.

Saczanka, I. (red). (1994). Na sud historyji. Uspaminy, dyjałogi, Minsk: Mastackaja litaratura.

Siadnioŭ, M. (1999). Klatwa pierad Taskanam. Termapiły, 2, s. 44–51.

Siadnioŭ, M. (2013). Listy Masieja Siadniowa Janu Czykwinu. Termapiły, 17, s. 237–261.

Siadnioŭ, M. (1994). Masieewa kniha. Uspaminy, staronki dzionnika, ese. Minsk: Mastackaja litaratura.

Siadnioŭ, M. (1998). Niamiecki dzionnik. Termapiły, 1, s. 45–46.

Siadnioŭ, M. (1975). Patuszanyja zory. Nju-Jork-Miunchen: B. wyd.

Siadnioŭ, M. (1985). Raman Korziuk. Nju-Jork-Miunchen: B. wyd.

Siadnioŭ, M. (1999). Razwitannie z Kałymoj. Termapiły, 2, s. 7–11.

.

Siadnioŭ, M. (2014). Wybranyja twory. Minsk: Кнігазбор.

Sidarewicz, A. (2003). Stahoddzie paeziji. Słowa redaktora. U: M. Skobła, Krasa i siła. Antałogija biełaruskaj paeziji XX stagoddzia (s. 5–28). Minsk: Limaryus.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2016.10.153
Data publikacji: 2016-12-22 13:50:42
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 21:57:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 457
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Belarusian) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.