Polacy wobec białoruskich aspiracji narodowych w Mińsku w 1917 roku

Dariusz Tarasiuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia zmiany stosunku Polaków do białoruskich aspiracji narodowych w Mińsku w czasie wielkich przemian w Rosji, czyli w 1917 r. Polacy musieli wówczas zaakceptować fakt, że polityka dalszego pełnienia roli patrona ludności białoruskiej już się wyczerpała. Wśród Polaków doszło wtedy do ukształtowania się różnych poglądów na możliwość współpracy z politykami białoruskimi, od pozycji negowania takiej możliwości (endecja) po traktowanie ich jako równoprawnych partnerów (PZD).


Słowa kluczowe


historia Białorusi; białoruski ruch narodowy; Polacy na Kresach; historia Mińska; organizacje polskie na Białorusi

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Gadleuski, W. (1997). Z biełaruskaha palitycznaha życcja u Miensku u 1917–18 hh. Spadczyna, 5, pp. 18–39.

Jurkiewicz, J. (1995). Nasze widzenie Białorusinów w XX w. (do 1939 r.). Dzieje Najnowsze, 27 (2), pp . 59–79.

Łatyszonek, O. (1995). Białoruskie formacje wojskowe 1917–1923. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne.

Rudowicz, S. (2001). Czas wyboru: problemy samawyznaczennja Biełarusi u 1917 h. Mińsk: Technałohja.

Tarasiuk, D. (2007). Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905–1918. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tarasiuk, D. (2010). Stosunki polsko-białoruskie w przededniu ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej (luty–marzec 1918). W: D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz (red.), Lata Wielkiej Wojny: Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej (pp. 152–163).

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Tarasiuk, D. (2014). Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Waskan, J. (2006). Problem przynależności państwowej ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w myśli politycznej obozu narodowego 1893–1921. Bydgoszcz: Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2016.10.29
Data publikacji: 2016-12-22 13:50:35
Data złożenia artykułu: 2016-06-11 15:43:12


Statystyki

Widoczność abstraktów - 350
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.