Walżyna Mort: poetka między dwoma kontynentami

Arnold McMillin

Streszczenie w języku polskim


Walżyna Mort jest jedną z najbardziej utalentowanych współczesnych poetek białoruskich na emigracji. Celem artykułu jest analiza poetycka utworów, które powstały zarówno przed emigracją, jak i po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wśród przeanalizowanych książek znalazły się: Fabryka śloz (teksty białoruskie i angielskie, 2008), Collected Body (wiersze angielskie, 2011) oraz najnowsze wydanie wierszy białoruskich Epidemija ružau (2017). Omówiono najlepsze wiersze poetki w języku białoruskim oraz angielskim, m.in.: Biełaruskaja mowa I, Biełaruskaja mowa II, Rafału Wajačaku, Fabryka śloz/Factory of Tears, Scena siaredniawiečnaj wajny (pawodle adnajmiennaj karciny Dega), Mužčyny prychodziać jak ličby ŭ kalendary..., Na plažach Flarydy, Nju Jork, Uspaminy, Photograph, A Portrait of a Mother in Fall. Badaniu poddano także prozatorskie utwory Hopniki i Ciotka Anna. W artykule udowodniono, że twórczość Mort charakteryzuje się bogactwem języka, obrazowością, niezwykłą spostrzegawczością oraz ironią w opisie banalności codziennego życia zarówno na Białorusi, jak i w Ameryce. Poetka szczerze pisze o rodzinie i intymnych stronach ludzkiego życia. Niewątpliwie jest jedną z najbardziej wyrazistych i oryginalnych postaci współczesnej literatury białoruskiej.


Słowa kluczowe


Walżyna Mort, poezja białoruska, poezja amerykańska, emigracja białoruska, intymność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Źródła / Sources / Источники:

Mort, Valzhyna. (2011). Collected Body. Port Townsend. Washington: Copper Canyon Press.

Mort, Walżyna. (2017). Epidemija rużau. Miensk: Łohwinau. [Морт, Вальжына. (2017).Эпідэмія ружаў. Менск: Логвінаў].

Mort, Valzhyna. (2008). Factory of Tears. With translations by Franz Wright in collaboration with the author and Elizabeth Oehlkers Wright. Port Townsend. Washington: Copper Canyon Press.

Mort, Walżyna. (2005). Ja tonieńkaja jak twaje wiejki. Miensk: Łohwinau. [Морт, Вальжына.(2005). Я тоненькая як твае вейкі. Менск: Логвінаў].

Mort, Valzhyna. (2013). Milk as an Animal. Glenrothes. Scotland: Fivehundred places.

Mort, Valzhyna (ed.). (2014). Something Indecent: Poets Recommended by East European Poets. Pasadena, CA: Red Hen Press.

Opracowania / Literature / Литература:

Łojka, Aleh. (2000). Pra Baradulina biez cytatau. Rodnaje slowa, 2, pp. 14–16. [Лойка, Алег. (2000). Пра Барадуліна без цытатаў. Роднае слова, 2, с. 14–16].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2018.12.115-142
Data publikacji: 2019-03-27 08:16:36
Data złożenia artykułu: 2018-04-19 15:46:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Arnold McMillin

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.