Białoruś i jej mieszkańcy w latach I wojny światowej w świetle wspomnień

Mariusz Korzeniowski

Streszczenie w języku polskim


Białoruś i jej mieszkańcy w latach I wojny światowej stali się jednym z tematów wypełniających wspomnienia i pamiętniki. Obserwacje, podejmowane – w bliższej lub dalszej perspektywie od zakończenia Wielkiej Wojny – próby oceny zachodzących zdarzeń posiadają różny walor poznawczy. Warto zwrócić uwagę, że ich autorzy wywodzili się nie tylko z ludności miejscowej, ale także przybywali z ziem polskich. Dla tych ostatnich zetknięcie się z białoruską rzeczywistością i społeczeństwem niosło możliwość dokonania szeregu obserwacji, m.in. dotyczących: różnych aspektów ludzkiej egzystencji, mentalności, kultury czy pracy. Przedmiotem rozważań, prowadzonych na podstawie subiektywnie dobranych wspomnień, będzie próba przedstawienia dokonanych przez ich autorów obserwacji, a więc oceny postaw mieszkańców guberni białoruskich, świadomości narodowej Białorusinów czy postrzeganie niektórych aspektów ich działalności politycznej w latach I wojny światowej. Poczynione obserwacje mają ważny walor poznawczy. Pozwalają zapoznać się z charakterystyką miejscowej ludności, wypełniających wspomnienia i pamiętniki. Obserwacje, podejmowane – w bliższej lub dalszej perspektywie od zakończenia Wielkiej Wojny – próby oceny zachodzących zdarzeń posiadają różny walor poznawczy. Warto zwrócić uwagę, że ich autorzy wywodzili się nie tylko z ludności miejscowej, ale także przybywali z ziem polskich. Dla tych ostatnich zetknięcie się z białoruską rzeczywistością i społeczeństwem niosło możliwość dokonania szeregu obserwacji, m.in. dotyczących: różnych aspektów ludzkiej egzystencji, mentalności, kultury czy pracy. Przedmiotem a zarazem ich oceną formułowaną w latach I wojny światowej.


Słowa kluczowe


historia Białorusi, Białorusini, I wojna światowa, wspomnienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czapska, Maria. (2004). Europa w rodzinie. Czas odmieniony. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Glinka, Władysław. (1927). Pamiętnik z Wielkiej Wojny. T. 1–4. Warszawa: Skład Główny Gebethner i Wolff.

Kieniewicz, Antoni. (1989). Nad Prypecią, dawno temu… Wspomnienia zamierzchłej przeszłości. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kossakowski, Michał, Stanisław. (2010). Diariusz 21 V–31 VIII 1915. Marek Mądzik (red.). T. 1. Cz. 1. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kossakowski, Michał, Stanisław. (2016a). Diariusz 29 kwietnia–31 grudnia 1917. Dariusz Tarasiuk, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec (red.). T. 2. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kossakowski, Michał, Stanisław. (2016b). Diariusz 1 stycznia–31 grudnia 1918. Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec (red.). T. 3. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Obiezierska, Helena. (1995). Jedno życie prywatne na tle życia narodu polskiego w wieku XX. Bydgoszcz: Wydawnictwo TANAN.

Romer, Eugeniusz. (1995). Dziennik 1914–1918. Warszawa: Wydawnictwo Interlibro.

Wojciechowski, Stanisław. (1938). Moje wspomnienia. T. 1. Lwów: Książnica-Atlas.

Woyniłłowicz, Edward. (1931). Wspomnienia 1847–1928. Wilno: Komitet Uczczenia śp. E. Woyniłłowicza.

Wójtowicz, Ryszard, Marian. (1936). Społeczna praca ludowa w czasie wojny. Pamiętnik instruktora opieki nad wygnańcami Centralnego Komitetu Obywatelskiego, pisany na tułaczce w Rosji.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2018.12.21-33
Data publikacji: 2019-03-27 08:16:36
Data złożenia artykułu: 2018-08-22 13:24:00


Statystyki

Widoczność abstraktów - 684
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Mariusz Korzeniowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.