Realia białoruskie w szkicach z podróży Melchiora Wańkowicza

Мікалай Хмяльніцкі

Streszczenie w języku polskim


Artykuł został poświęcony realiom białoruskim w szkicach z podróży polskiego pisa­rza i dziennikarza Melchiora Wańkowicza. Autor opisuje i charakteryzuje elementy biało­rus­kie w dorobku artystycznym i publicystycznym M. Wańkowicza (chronotyp, granica polsko-radziecka, tradycje, pejzaż, literatura i inne).


Słowa kluczowe


realia białoruskie; szkic; reportaż; pogranicze; chronotyp; historia; dokument; kultura; dyskurs

Pełny tekst:

PDF (Byelorussian)

Bibliografia


„Baćka” polskaha repartażu z-pad Miensku, http://www.thenews.pl, Data dostupu: 06.02.2013.

Głogowska Helena, Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku. Od Imperium Rosyjskiego do Unii Europiejskiej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.

Maldzis Аdam, Najpierszy hutarnik z hutarnikau, [u:] Znakamityja minczanie ХІХ-ХХ st. Minsk i Minszczyna u litaraturnych tworach na rubiaży ХІХ–ХХ stst. Materyjały Biełaruska-polskaj nawukowaj kanferencyi, Minsk 27 krasawika 2010 h., Minsk: Wyd. W. Chursik, 2011, s. 92–94.

Piasecki Sergiusz, Autodenuncjacja. Teksty autobiograficzne, wywiady, wspomnienia, publicystyka, Łomianki: LTW, 2013.

Piasiecki Siarhej, Kachanak Wialikaj Miadzwiedzicy, Minsk: Wyd. W. Chursik, 2009.

Wańkowicz Melchior, Anoda-katoda. Było to dawno, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.

Wańkowicz Melchior, Przez cztery klimaty 1912–1972, Warszawa: PIW, 1972.

Wańkowiczy, red. Natalia Hołubiewa, Minsk: Biełaruskaja Encykłapiedyja, 2012.

Ziółkowska Aleksandra, Na tropach Wańkowicza, Warszawa: Wyd. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.165
Data publikacji: 2016-02-26 08:00:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 10:56:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 713
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Byelorussian) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Mikałaj Chmialnicki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.