Autor - szczegóły

Уласевіч, Вікторыя, Centrum Badań Białoruskiej Kultury, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Białoruś