Autor - szczegóły

Сірик, Людмила, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska