Autor - szczegóły

Goral, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny, Polska

  • Vol 13 (2019) - Biogramy
    Prof. dr hab. Michał Sajewicz – a researcher into the Polish-East Slavonic borderland, a populariser of research on Belarus and Belarusians, and a teacher. Laudatio in Honour of Professor Sajewicz
    Szczegóły  PDF (English)