Autor - szczegóły

Radzik, Ryszard, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska

 • Vol 11 (2017) - Recenzje
  Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2016, 447 s.
  Streszczenie w języku polskim  PDF
 • Vol 11 (2017) - Recenzje
  Leszek Szerepka, Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora, Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2016, 223 s.
  Streszczenie w języku polskim  PDF
 • Vol 11 (2017) - Recenzje
  Andrej Sannikau, Białoruska ruletka. Opozycyjny kandydat na prezydenta w walce z dyktaturą, ze wstępem Swietłany Aleksijewicz, z rosyjskiego przełożył Michał B. Jagiełło, Warszawa: Ośrodek KARTA, 2016, 291 s. + zdjęcia
  Streszczenie w języku polskim  PDF
 • Vol 12 (2018) - Recenzje
  Maciej Pieczyński, Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód?, Warszawa: Fronda PL, 2018, 424 s.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 12 (2018) - Recenzje
  Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, 269 s.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 12 (2018) - Recenzje
  Robert Kłaczyński, Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017, 217 s.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 13 (2019) - Artykuły
  Historyczna zmienność kategorii: swój/inny/obcy/wróg w relacjach Białorusinów z Polakami w ciągu dwóch ostatnich stuleci
  Streszczenie w języku polskim  PDF (English)
 • Vol 13 (2019) - Recenzje
  Sąsiedztwa III RP – Białoruś. Zagadnienia społeczne, eds. Maciej Dębicki and Julita Makaro, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2019
  Szczegóły  PDF (English)