Autor - szczegóły

Radzik, Ryszard, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  • Vol 9 (2015) - Recenzje
    Stanisław Szuszkiewicz, Moje życie. Rozpad i wskrzeszenie ZSRR, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014
    Szczegóły  PDF
  • Vol 9 (2015) - Recenzje
    Jacek Jaguś, Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014
    Szczegóły  PDF