Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21, No 37 (2018) Kara śmierci w świetle norm prawnomiędzynarodowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Niewęgłowski, Marek Mierzwa
 
Vol 20, No 34 (2017) Znaczenie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dla polskiego porządku prawnego na przykładzie analizy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Tychmańska
 
Vol 19, No 30 (2016) Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część II Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Bors
 
Vol 22, No 41 (2019) Zagadnienie wykorzystania i ochrony przestrzeni kosmicznej w dokumentach ONZ Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Tomasz Niewęgłowski
 
Vol 22, No 42 (2019) Zasada przestrzegania przez Polskę prawa międzynarodowego i jej znaczenie dla ochrony praw i wolności jednostki Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria Dzieżyc
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.