Aktualności

Ukazała się wersja anglojęzyczna tomu 28

 
Informujemy, że dzięki wsparciu finansowemu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach NPRH Moduł „Umiędzynarodowienie” 3b) ukazała się anglojęzyczna wersja tomu 28. „Etnolingwistyki” poświęconego wartościom w językowym obrazie świata. Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością [tutaj]. Przygotowujemy też anglojęzyczne wersje tomów: 29. (publikacja w 2018 roku) na temat językowego obrazu świata roślin i zwierząt w polszczyźnie ogólnej oraz  30. (planowana publikacja w 2019 roku) na temat językowego obrazu świata w świetle gramatyki (składni i morfologii).  
Opublikowane: 2017-10-26
 

Informacja dla Autorów

 

Redakcja „Etnolingwistyki” pragnie poinformować swoich czytelników i autorów, że tematyka dwóch najbliższych tomów czasopisma oscylować będzie wokół następujących tematów:

• T. 29 (rok 2017) - "Profilowanie językowego obrazu świata roślin i zwierząt w polszczyźnie ogólnej i ludowej"; • T. 30 (rok 2018) - "Językowy obraz świata w świetle gramatyki (morfologii i składni)". Zapraszamy autorów zainteresowanych publikacją w naszym czasopiśmie do składania tekstów do t. 29 (w terminie do 30 grudnia 2016 r.) i do t. 30 (w terminie do 30 października 2017 r.). Informujemy, że wymienione tomy (29-30) zostaną wydane także w elektronicznej wersji anglojęzycznej (pozyskaliśmy na ten cel środki pieniężne w ramach projektu złożonego do NCRH).

 
Opublikowane: 2016-12-08
 
1 - 2 z 2 elementów