Aktualności

Informacja dla Autorów

 

Redakcja „Etnolingwistyki” pragnie poinformować swoich czytelników i autorów, że tematyka dwóch najbliższych tomów czasopisma oscylować będzie wokół następujących tematów:

• T. 29 (rok 2017) - "Profilowanie językowego obrazu świata roślin i zwierząt w polszczyźnie ogólnej i ludowej"; • T. 30 (rok 2018) - "Językowy obraz świata w świetle gramatyki (morfologii i składni)". Zapraszamy autorów zainteresowanych publikacją w naszym czasopiśmie do składania tekstów do t. 29 (w terminie do 30 grudnia 2016 r.) i do t. 30 (w terminie do 30 października 2017 r.). Informujemy, że wymienione tomy (29-30) zostaną wydane także w elektronicznej wersji anglojęzycznej (pozyskaliśmy na ten cel środki pieniężne w ramach projektu złożonego do NCRH).

 
Opublikowane: 2016-12-08
 
1 - 1 z 1 elementów