Aktualności

Ukazała się wersja anglojęzyczna tomu 28

 
Informujemy, że dzięki wsparciu finansowemu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach NPRH Moduł „Umiędzynarodowienie” 3b) ukazała się anglojęzyczna wersja tomu 28. „Etnolingwistyki” poświęconego wartościom w językowym obrazie świata. Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością [tutaj]. Przygotowujemy też anglojęzyczne wersje tomów: 29. (publikacja w 2018 roku) na temat językowego obrazu świata roślin i zwierząt w polszczyźnie ogólnej oraz  30. (planowana publikacja w 2019 roku) na temat językowego obrazu świata w świetle gramatyki (składni i morfologii).  
Opublikowane: 2017-10-26
 
1 - 1 z 1 elementów