Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35 (2023) Nazwy roślin mówią o człowieku: Ilona Kulak, Ludowy obraz człowieka utrwalony w nazwach roślin (na przykładzie leksyki górali rabczańskich), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2022, 460 s. Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 33 (2021) Kropiana, kropiana, leć do Pana… Folklor dziecięcy w ujęciu genologicznym: Barbara Żebrowska-Mazur, Słowny ludowy folklor dziecięcy, cz. 1. Istota folkloru dziecięcego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020, 360 s.  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 29 (2017) Językowo-kulturowy obraz pszenicy (triticum) w języku polskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Bartmiński, Anna Kaczan
 
Vol 29 (2017) Małe, czarne, okrągłe, a każdego wyszczypie. O pieprzu i pieprzeniu w polszczyźnie ludowej i potocznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Prorok
 
Vol 28 (2016) Ludowe sposoby wzmagania plenności roślin (na przykładzie grochu i kapusty) Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Prorok
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.