Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35 (2023) Definicja kognitywna w badaniach przekładoznawczych: o polskiej śmierci Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Jamka
 
Vol 30 (2018) O różnych wariantach definicji leksykograficznej – od taksonomii do kognitywizmu Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 34 (2022) Estoński bóg grzmotu Pikne – próba definicji kognitywnej Streszczenie w języku polskim
Giuliano Gajetti
 
Vol 33 (2021) Rola badań ankietowych w rekonstrukcji językowo-kulturowego obrazu szacunku we współczesnej polszczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Sylwia Katarzyna Gierczak
 
Vol 32 (2020) Językowy obraz Wschodu i Zachodu we współczesnej polszczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Mirocha
 
Vol 31 (2019) Koncept SANTÉ w języku francuskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Koselak-Marechal, James W. Underhill
 
Vol 31 (2019) Pamięć historii w stereotypach etnicznych (na przykładach Tatara, Kozaka, Szweda i Turka) Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Łaszkiewicz
 
Vol 29 (2017) Językowo-kulturowy obraz słomy w polskiej lingwokulturze. Szkic etnolingwistyczny Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Bartmiński, Agata Bielak
 
Vol 29 (2017) Językowo-kulturowy obraz pszenicy (triticum) w języku polskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Bartmiński, Anna Kaczan
 
Vol 29 (2017) Małe, czarne, okrągłe, a każdego wyszczypie. O pieprzu i pieprzeniu w polszczyźnie ludowej i potocznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Prorok
 
Vol 28 (2016) Europejczycy. Konceptualizacja i ewaluacja wyobrażeń ukrytych za nazwą wspólnoty Streszczenie w języku polskim  PDF
Aline Viviand-Esik
 
Vol 28 (2016) Сибирь (Syberia) w świetle danych systemowych języka rosyjskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Starzyńska
 
Vol 25 (2013) Когнитивная дефиниция концепта СВОБОДА (по данным белорусского языка) Streszczenie w języku polskim
Елена Руденко
 
Vol 25 (2013) Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie polskiego stereotypu Europy Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Bartminski, Wojciech Chlebda
 
Vol 25 (2013) Polski HONOR w świetle danych słownikowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Grzeszczak
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.