Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35 (2023) Matka w duńskiej kulturze – stereotyp językowy a współczesna rzeczywistość Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksander Kacprzak
 
Vol 34 (2022) Profesor Jerzy Bartmiński (1939–2022). Pożegnanie Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Prorok, Sebastian Wasiuta
 
Vol 34 (2022) Jerzy Bartmiński i jego program nauki otwartej Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 25 (2013) Polski HONOR w świetle danych słownikowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Grzeszczak
 
Vol 25 (2013) Смена ценностных парадигм в России в 2011--2013 гг.: От ЧЕСТНОСТИ к СВОБОДЕ Streszczenie w języku polskim
Ирина А. Седакова
 
Vol 25 (2013) Европа в украинских текстах (к проблеме вариативности концепта) Streszczenie w języku polskim
Галина Яворська
 
Vol 25 (2013) Когнитивная дефиниция концепта СВОБОДА (по данным белорусского языка) Streszczenie w języku polskim
Елена Руденко
 
Vol 25 (2013) Как меняются оценки ценностей (на примере рус. самолюбие) Streszczenie w języku polskim
Елена Л. Березович
 
Vol 25 (2013) Концепт ТРУД в белорусском языке по данным лексикографии Streszczenie w języku polskim
Алла А. Кожинова
 
Vol 25 (2013) O radości w ujęciu lingwistycznym: z problemów semantycznych badań porównawczych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Mikołajczuk
 
Vol 25 (2013) Projekt badawczy (ETNO) EUROJOS a program etnolingwistyki kognitywnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 25 (2013) Русская честь и польский honor Streszczenie w języku polskim
Свeтлана M. Толстая
 
Vol 28 (2016) Polacy, Rosjanie i Niemcy wobec wartości. Hierarchia i sposoby rozumienia jednostek aksjologicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Rodziewicz
 
Vol 29 (2017) Jak rozwalić system – populistyczny dyskurs polityczny na przykładzie wypowiedzi Pawła Kukiza Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Maria Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak
 
Vol 33 (2021) Europejczyk czy muzułmanin? Wybrana i odrzucona tożsamość we Wszystkich wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Sara Akram
 
Vol 34 (2022) Koncepty zdraví (zdrowie) i nemoc (choroba) w czeskiej frazeologii Streszczenie w języku polskim
Anna Christou, Karolína Táborská
 
Vol 35 (2023) Niewidzialna cnota: slušnost jako kluczowa wartość w kulturze czeskiej Streszczenie w języku polskim
Marie Pavlásková
 
Vol 27 (2015) Czeskie Vánoce ‘Boże Narodzenie’ w perspektywie etnolingwistycznej (czeskie wartości i słowa klucze) Streszczenie w języku polskim
Irena Vanková
 
1 - 18 z 18 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.