Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35 (2023) O związkach między frazeologią a słowotwórstwem historycznym na przykładzie pojęcia kąt – ogólnosłowiańska analiza porównawcza Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariola Jakubowicz
 
Vol 35 (2023) Gwarowa frazeologia sub specie etnografii: zdrowy jak pieniądz Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Rak
 
Vol 34 (2022) Koncepty zdraví (zdrowie) i nemoc (choroba) w czeskiej frazeologii Streszczenie w języku polskim
Anna Christou, Karolína Táborská
 
Vol 34 (2022) Obraz grzeczności w polskiej frazeologii Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Dąbkowska
 
Vol 33 (2021) Obraz muchy w polskiej, francuskiej i angielskiej frazeologii. Szkic porównawczy Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Sadowska-Dobrowolska
 
Vol 30 (2018) Ciało w języku japońskim – pomiędzy relatywizmem kulturowym a uniwersalnością ludzkiego doświadczenia: Cielesność w kulturze Japonii. Literatura i język, red. Iwona KordzińskaNawrocka, Agnieszka Kozyra, Warszawa: Japonica, 2016, 271 s.  PDF
Kinga Ludwik
 
Vol 28 (2016) Z historii polskich jednostek leksykalnych: kabała, stawiać kabałę i podobne Streszczenie w języku polskim  PDF
Zuzanna Krótki
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.