Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 26 (2014) О русской Европе Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Ольга Фрoлoва
 
Vol 26 (2014) Z życia naukowego Szczegóły   PDF
Svetlana Tolstaja, Olga V. Trefilova, Alla Kożinova, Iwona Bielińska-Gardziel, Joanna Szadura, Damian Gocół
 
Vol 27 (2015) Х Международная конференция EUROJOS в рамках исследовательского проекта „Мeтoды анализа языкoвoгo oбраза мира в контeкстe сrавнитeльных исследований” (Пулавы, 20-23 ноября г.) Szczegóły   PDF (Русский)
A. A. Koжинoвa
 
Vol 30 (2018) “Poczucie uprawnienia” zakodowane w gramatyce angielskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Wierzbicka
 
Vol 30 (2018) „Etnolingwistyka” na jubileusz Profesor Anny Wierzbickiej Szczegóły   PDF   PDF (English)
Jerzy Bartmiński
 
Vol 35 (2023) „Naziści bez granic”, czyli o postaci nazisty we współczesnym niemieckim dyskursie humorystycznym na podstawie wybranych filmów z kanału Browser Ballett Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Adam Iwaniak
 
Vol 27 (2015) „Portret” czarownicy w świadomości dzieci Szczegóły   PDF
Anna Boruch
 
Vol 32 (2020) „Swoja wola” we współczesnej serbskiej lingwokulturze Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Dragana Popović, Duszanka Mirić
 
Vol 35 (2023) „Živaja starina” w programie etnolingwistyki historycznej Nikity Iljicza Tołstoja Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 28 (2016) 15 lat Konwersatorium EUROJOS Szczegóły   PDF   PDF (English)
Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel
 
Vol 35 (2023) Aksjologiczne pojęcie dusza w białoruskim języku i kulturze Streszczenie w języku polskim   PDF
Alla Kozhinowa
 
Vol 27 (2015) Aktywny słownik języka rosyjskiego Szczegóły   PDF
Ewa Białek
 
Vol 34 (2022) Analiza metaforycznych nazw roślin w ramach trzech modeli kognitywnych: gramatyki kognitywnej, teorii metafory pojęciowej i teorii integracji pojęciowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Hubert Kowalewski
 
Vol 29 (2017) Analogie między kobietą ciężarną i cielną krową Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Olga Kielak
 
Vol 30 (2018) Angielskie (white) lies i francuskie (pieux) mensonges. Etnolingwistyczne rozważania o niemówieniu prawdy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Bert Peeters
 
Vol 30 (2018) Antropocentryzm w języku i kulturze Słowian: Antropocentrizm w jazyke i kul'ture, otv. red. S. M. Tolstaja, Moskva: „Indrik”, 2017, 264 s. Biblioteka Instituta Slavjanovedenija RAN Szczegóły   PDF   PDF (English)
Julia Antonenko
 
Vol 34 (2022) Arbor Mundi w tradycyjnej poezji ustnej z perspektywy staroislandzkiej i litewskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Giedrė Buivytė
 
Vol 28 (2016) Archeologia świadomości językowej Polaków i Rosjan. Analiza porównawcza na materiałach polskiego i rosyjskiego słownika asocjacyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Roman Gawarkiewicz
 
Vol 25 (2013) Asocjacyjny wymiar konceptu слобода (wolność) w języku serbskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Grygiel
 
Vol 31 (2019) Badania etnolingwistyczne a przekład poezji: Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w przekładzie artystycznym, Kraków: Universitas, 2018, 225 s. Szczegóły   PDF
Marta Nowosad-Bakalarczyk
 
Vol 34 (2022) Bitwa pod Mątwami, albo Czy niepamięć jest etnolingwistycznie relewantna? Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Michał Chlebda
 
Vol 33 (2021) Być przyzwoitym – o znaczeniu i wartościowaniu leksemów przyzwoity, przyzwoitość w historii polszczyzny Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Raszewska-Żurek
 
Vol 33 (2021) Chleb w małych formach litewskiego folkloru Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Smetoniene
 
Vol 32 (2020) Choroba i jej metafory w twórczości współczesnych polskich poetek Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Morzyńska-Wrzosek
 
Vol 30 (2018) Ciało w języku japońskim – pomiędzy relatywizmem kulturowym a uniwersalnością ludzkiego doświadczenia: Cielesność w kulturze Japonii. Literatura i język, red. Iwona KordzińskaNawrocka, Agnieszka Kozyra, Warszawa: Japonica, 2016, 271 s. Szczegóły   PDF   PDF (English)
Kinga Ludwik
 
1 - 25 z 295 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>