Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 26 (2014) О русской Европе Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Ольга Фрoлoва
 
Vol 26 (2014) Z życia naukowego Szczegóły   PDF
Svetlana Tolstaja, Olga V. Trefilova, Alla Kożinova, Iwona Bielińska-Gardziel, Joanna Szadura, Damian Gocół
 
Vol 27 (2015) Х Международная конференция EUROJOS в рамках исследовательского проекта „Мeтoды анализа языкoвoгo oбраза мира в контeкстe сrавнитeльных исследований” (Пулавы, 20-23 ноября г.) Szczegóły   PDF (Русский)
A. A. Koжинoвa
 
Vol 28 (2016) 15 lat Konwersatorium EUROJOS Szczegóły   PDF   PDF (English)
Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel
 
Vol 27 (2015) Aktywny słownik języka rosyjskiego Szczegóły   PDF
Ewa Białek
 
Vol 29 (2017) Analogie między kobietą ciężarną i cielną krową Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Olga Kielak
 
Vol 30 (2018) Angielskie (white) lies i francuskie (pieux) mensonges. Etnolingwistyczne rozważania o niemówieniu prawdy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Bert Peeters
 
Vol 30 (2018) Antropocentryzm w języku i kulturze Słowian: Antropocentrizm w jazyke i kul'ture, otv. red. S. M. Tolstaja, Moskva: „Indrik”, 2017, 264 s. Biblioteka Instituta Slavjanovedenija RAN Szczegóły   PDF
Julia Antonenko
 
Vol 28 (2016) Archeologia świadomości językowej Polaków i Rosjan. Analiza porównawcza na materiałach polskiego i rosyjskiego słownika asocjacyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Roman Gawarkiewicz
 
Vol 29 (2017) Śmiercią jakby płytszą nie umierają, ale zdychają zwierzęta (obraz zwierząt w polszczyźnie na tle ustaleń nauk przyrodniczych) Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Anna Pajdzińska
 
Vol 25 (2013) Asocjacyjny wymiar konceptu слобода (wolność) w języku serbskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Grygiel
 
Vol 30 (2018) Świat człowieka i jego granice w świetle danych językowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Swietłana M. Tołstojowa
 
Vol 30 (2018) „Etnolingwistyka” na jubileusz Profesor Anny Wierzbickiej Szczegóły   PDF
Jerzy Bartmiński
 
Vol 27 (2015) „Portret” czarownicy w świadomości dzieci Szczegóły   PDF
Anna Boruch
 
Vol 30 (2018) “Poczucie uprawnienia” zakodowane w gramatyce angielskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Wierzbicka
 
Vol 30 (2018) Ciało w języku japońskim – pomiędzy relatywizmem kulturowym a uniwersalnością ludzkiego doświadczenia: Cielesność w kulturze Japonii. Literatura i język, red. Iwona KordzińskaNawrocka, Agnieszka Kozyra, Warszawa: Japonica, 2016, 271 s. Szczegóły   PDF
Kinga Ludwik
 
Vol 27 (2015) Ciało według diarystek Szczegóły   PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 30 (2018) Co o „gramatyce przemocy” mówi nam duńska etnoskładnia i kontrowersja między Wierzbicką a Pinkerem Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Carsten Levisen
 
Vol 27 (2015) Czeskie Vánoce ‘Boże Narodzenie’ w perspektywie etnolingwistycznej (czeskie wartości i słowa klucze) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Irena Vanková
 
Vol 27 (2015) Czym jest jezykoznawstwo kulturowe? Szczegóły   PDF
Adam Głaz
 
Vol 28 (2016) DARBAS (praca) w niektórych dyskursach litewskich Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Marius Smetona, Irena Smetoniene
 
Vol 29 (2017) Dlaczego kwiaty są dobre i niewinne? O językowo-kulturowym obrazie kwiatu słów kilka Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Dorota Piekarczyk
 
Vol 26 (2014) Dom koczowników saharyjskich w świetle opozycji dom / świat Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Jackowska-Uwadizu
 
Vol 28 (2016) Dom w empirycznych sieciach leksykalnych Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Izabela Gatkowska
 
Vol 28 (2016) Dualizm sacrum-profanum w poetyckiej opowieści Skírnismál i litewskich pieśniach weselnych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Giedrė Buivytė
 
1 - 25 z 147 elementów 1 2 3 4 5 6 > >>