Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 28 (2016) Praca ludzka – wartość ekonomiczna czy etyczna? Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Liszcz
 
Vol 25 (2013) Asocjacyjny wymiar konceptu слобода (wolność) w języku serbskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Grygiel
 
Vol 25 (2013) Когнитивная дефиниция концепта СВОБОДА (по данным белорусского языка) Streszczenie w języku polskim
Елена Руденко
 
Vol 25 (2013) Jaka wola, taka dola Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Pajdzińska
 
Vol 25 (2013) Коллекция ценностей свобода, равенство, братство и опирающиеся на нее конструкции в славянских языках Streszczenie w języku polskim
Деян Айдачи
 
Vol 25 (2013) Смена ценностных парадигм в России в 2011--2013 гг.: От ЧЕСТНОСТИ к СВОБОДЕ Streszczenie w języku polskim
Ирина А. Седакова
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.