Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35 (2023) O związkach między frazeologią a słowotwórstwem historycznym na przykładzie pojęcia kąt – ogólnosłowiańska analiza porównawcza Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariola Jakubowicz
 
Vol 31 (2019) Этимологическая память слова Streszczenie w języku polskim
Svetlana Mihajlovna Tolstaja
 
Vol 31 (2019) Внутренняя форма слова и ее реализация в древних славянских текстах Streszczenie w języku polskim
Alla Коzhinowa
 
Vol 34 (2022) Rozwój semantyczny germańskiego *steur-: pale, stery, kotwice, pręty łoziny i chowane kile Streszczenie w języku polskim
Eldar Heide
 
Vol 33 (2021) Rola nazw w rekonstrukcji językowo-kulturowego obrazu grzybów Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Bielak
 
Vol 33 (2021) Skansen czy skarbnica? Obraz kultury materialnej bydgoszczan zapisany w ich gwarze miejskiej (analiza etymologiczna) Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej S. Dyszak
 
Vol 32 (2020) Polska bieda w perspektywie etymologicznej, historycznojęzykowej i dialektologicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ilona Gumowska-Grochot
 
Vol 32 (2020) Sposoby wykorzystania etnolingwistyki w badaniach etymologicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariola Jakubowicz
 
Vol 32 (2020) Etymologia a etnolingwistyka: różne metodologie – wspólny cel Streszczenie w języku polskim  PDF
Jadwiga Waniakowa
 
Vol 32 (2020) Śladami Yakova Malkiela: etymologia z tekstem, tekst z kontekstem Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Łozowski
 
Vol 31 (2019) Ludowe nazwy ziół w polskim językowym obrazie świata Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Hrycyna
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.