Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 34 (2022) Językowy obraz Kozaka na podstawie polskich pieśni historycznych i folkloru (na tle wybranych tekstów ukraińskich i rosyjskich) Streszczenie w języku polskim  PDF
Daria Joanna Ławrynow
 
Vol 33 (2021) Chleb w małych formach litewskiego folkloru Streszczenie w języku polskim  PDF
Irena Smetoniene
 
Vol 33 (2021) Kropiana, kropiana, leć do Pana… Folklor dziecięcy w ujęciu genologicznym: Barbara Żebrowska-Mazur, Słowny ludowy folklor dziecięcy, cz. 1. Istota folkloru dziecięcego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020, 360 s.  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 32 (2020) Sposoby wykorzystania etnolingwistyki w badaniach etymologicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariola Jakubowicz
 
Vol 32 (2020) Folklorystyczny aspekt współczesnych narracji potocznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Janina Danuta Hajduk-Nijakowska
 
Vol 31 (2019) Pamięć historii w stereotypach etnicznych (na przykładach Tatara, Kozaka, Szweda i Turka) Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Łaszkiewicz
 
Vol 28 (2016) Symbolika płodnościowa w polskim folklorze Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.