Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35 (2023) O związkach między frazeologią a słowotwórstwem historycznym na przykładzie pojęcia kąt – ogólnosłowiańska analiza porównawcza Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariola Jakubowicz
 
Vol 35 (2023) „Živaja starina” w programie etnolingwistyki historycznej Nikity Iljicza Tołstoja Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 34 (2022) Jerzy Bartmiński – obywatel świata Streszczenie w języku polskim
James William Underhill
 
Vol 34 (2022) Profesor Jerzy Bartmiński (1939–2022). Pożegnanie Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Prorok, Sebastian Wasiuta
 
Vol 35 (2023) Wschód słońca w kontekście dyskusji o niedosłowności znaczeń w metaforze i metonimii Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Łozowski
 
Vol 34 (2022) Jerzy Bartmiński i jego program nauki otwartej Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 31 (2019) Память народнокультурной традиции в современном ритуальном дискурсе Streszczenie w języku polskim
Irina Aleksandrovna Sedakova
 
Vol 27 (2015) Etnolingwistyka daleka i bliska Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Głaz
 
Vol 27 (2015) Język, kultura, wartość – ku lingwistyce opartej na abdukcji i wyrazistości Streszczenie w języku polskim
Bert Peeters
 
Vol 27 (2015) Czeskie Vánoce ‘Boże Narodzenie’ w perspektywie etnolingwistycznej (czeskie wartości i słowa klucze) Streszczenie w języku polskim
Irena Vanková
 
Vol 27 (2015) O konieczności uwzględniania danych tekstowych w rekonstrukcji językowych obrazów kategorii pojęciowych Streszczenie w języku polskim
Przemysław Łozowski, Anna Włodarczyk-Stachurska
 
Vol 28 (2016) O aktualnych zadaniach etnolingwistyki Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Bartmiński
 
Vol 29 (2017) Analogie między kobietą ciężarną i cielną krową Streszczenie w języku polskim  PDF
Olga Kielak
 
Vol 29 (2017) Na bezrybiu i rak ryba. Językowo-kulturowy obraz raka w polszczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Rak
 
Vol 29 (2017) Jakie dane są relewantne etnolingwistycznie? Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 30 (2018) Lubelska etnolingwistyka kognitywna a anglojęzyczna lingwistyka kulturowa. Wybrane problemy Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Głaz
 
Vol 31 (2019) Ludowe nazwy ziół w polskim językowym obrazie świata Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Hrycyna
 
Vol 31 (2019) Opisać czas: Joanna Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 438 s.  PDF
Piotr Krzyżanowski
 
Vol 32 (2020) Śladami Yakova Malkiela: etymologia z tekstem, tekst z kontekstem Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Łozowski
 
Vol 25 (2013) Projekt badawczy (ETNO) EUROJOS a program etnolingwistyki kognitywnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 32 (2020) Sposoby wykorzystania etnolingwistyki w badaniach etymologicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariola Jakubowicz
 
Vol 32 (2020) Obraz sprawiedliwości w języku chorwackim Streszczenie w języku polskim  PDF
Amir Kapetanović
 
Vol 32 (2020) Polska bieda w perspektywie etymologicznej, historycznojęzykowej i dialektologicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ilona Gumowska-Grochot
 
Vol 33 (2021) Kulturemy gwarowe, polskie i słowiańskie – zarys problematyki Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Rak
 
Vol 33 (2021) Przestępstwa językowe jako przedmiot etnolingwistycznych badań porównawczych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Magdalena Falana-Jafra
 
1 - 25 z 29 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.